In juni 2017 is Gerard Doll (RDW) verkozen tot voorzitter van de Committee Smart Mobility. In de committee komen verschillende Connekt leden samen om richting te geven aan het onderwerp Smart Mobility binnen Connekt.

5 vragen aan Gerard Doll:

Wat wil je als voorzitter bereiken?

“Ik wil kennis van alle partijen aan tafel benutten om richting te geven aan de ontwikkelingen in Nederland, daar gaat het om. Juist binnen Connekt kan dit, de invalshoeken van de verschillende leden maakt de kracht groter. En vanuit die diversiteit kun je ideeën genereren, waar Nederland van kan profiteren. Door de verschillende partijen aan tafel kunnen we onderwerpen in een breder verband zien en gezamenlijk een stuk verder komen, door de hele keten bij het probleem te betrekken zonder te verzanden in een Poolse landdag.”

Waar ben je voor Nederland het meest trots op als het gaat om smart, sustainable and social mobility?

“Ik ben trots op de stap om Nederland te positioneren als testland. Voor zo’n ambitie heb je lef nodig! Minister Schultz heeft een boost gegeven door dit voor Nederland neer te zetten en aandacht te geven aan het onderwerp. Niet alleen voor automated driving, maar voor smart mobility in de breedte. En we hebben zoveel om trots op te zijn, van de TU Delft studenten met hun prijs voor Hyperloop, de ontwikkeling van waterstof busjes in de steden, goede infrastructuur, noem maar op! Het is noodzaak en we maken tempo. De Nederlandse organisaties zijn ambitieus, willen onderzoeken of het ook anders kan dan met standaard oplossingen. En we hebben internationaal een mooie positie. Dus the sky is the limit!”

Op welke thema’s komen de andere Connekt leden je tegen?

“Op verschillende onderwerpen: smart mobility, ITS, regelgeving voor connected en automated driving. Maar ook door ons werk met autofabrikanten en in de telecom sector.”

Wat voegen jullie toe aan smart, sustainable en social mobility?

“Ik heb een groot zorgpunt, dat is hoe we het gat tussen innovatie en regelgeving kleiner kunnen maken. Als we dat niet doen houden we innovatie tegen. Er is denkkracht nodig om ruimte te creëren in regelgeving om vernieuwing mogelijk te maken. We hebben dat gedaan voor automated driving, maar de uitdaging geldt voor de breedte van smart mobility. Ik zie de Committee Smart Mobility als een plek waar we die denkkracht kunnen verzamelen, en samen kunnen toewerken naar nieuw ontwikkelingen.”

Wat is volgens jou de meest kansrijke disruptieve innovatie?

“Kunstmatige intelligentie. Verschillende landen zijn hierop actief, China, Amerika en India zie ik veel bewegen. Het is een onderwerp met enorme potentiële impact, zowel in kansen als in mogelijke ontwrichting van de samenleving. Worden we vervangen? De mens is immers niet de meest efficiënte soort. Gaan we van zelfrijdende naar zelfdenkende auto’s? En wat wordt de impact als grote delen van het voertuigpark connected zijn, gevoed worden door informatie vanuit clouds? De kinderen die nu opgroeien, wat voor banen krijgen ze, rijden ze nog in een auto? Het wordt spannend! Zoveel vragen over hoe de toekomst eruit gaat zien, dus genoeg stof tot nadenken over welke oplossingen we vinden en welke problemen we creëren.”