Samen met Gelijkspanning Haarlemmermeer mocht Zero emissie Stadslogistiek (ZES) op de Innovation Expo in Amsterdam de Green Deal Award 2016 in ontvangst nemen uit handen van Monika Milz, voorzitter van de Green Deal Board. Beide deals ontplooiden zeer succesvolle initiatieven die in binnen- en buitenland navolging krijgen. De afgelopen jaren toonden Green Deals aan hoe sterk allianties tussen bedrijven, overheden en NGO’s zijn bij het realiseren van groene groei. De Awardwinnende Deals onderstrepen die succesvolle aanpak.

gdzesfoto

Connekt ondersteunt Green Deal ZES, dat zich inzet voor een betere luchtkwaliteit in steden. Meer dan zeventig partijen pakten de handschoen op om steden emissievrij te beleveren en dragen behalve aan de luchtkwaliteit ook een steentje bij aan de verbetering van de bereikbaarheid en veiligheid van binnensteden. ‘Die energie is aanstekelijk’, zei Gert Jan Prummel, secretaris van de deal, die de toekenning van de Green Deal Award als een enorme steun in de rug ervaart. De inzet van alle partijen, waaronder ook 16 gemeenten, leidt ertoe dat het straks eenvoudiger is om op te schalen. ‘We zien dat gemeenten al maatregelen hebben getroffen om over te schakelen op elektrisch vervoer of hun regels – bijvoorbeeld m.b.t. het parkeerbeleid – aanpassen. Daarnaast merken we dat er sprake is van kruisbestuiving. De Green Deal is een netwerk geworden, waarin kennis wordt uitgewisseld en kansen worden gedefinieerd. Dat maakt deze samenwerking erg aantrekkelijk en het is bovendien een goede voedingsbodem om gezonde business modellen te ontwikkelen.’