Mobiliteit en logistiek zijn van groot belang voor ons sociale en economische leven. Technologieën en oplossingen die de efficiëntie van deze diensten verhogen kunnen dan ook een grote maatschappelijke impact hebben. Deze inspirerende technologieën en oplossingen staan ​​centraal in een groot aantal Europese R&D- en innovatieprojecten, die te zien zijn op het ITS European Congress in Brainport Eindhoven, van 3-6 juni 2019 in Eindhoven en Helmond.

Steeds meer technologieën gericht op veiligheid en meer efficiëntie worden ingezet in mobiliteits- en logistieke diensten, waardoor mensen gemakkelijker kunnen reizen en de levering van diensten sneller kan verlopen. Connectiviteitsoplossingen staan ​​centraal in een aantal projecten die worden uitgevoerd door ERTICO, een publiek-private samenwerking die Intelligent Transport Systems and Services (ITS) ontwikkelt, promoot en implementeert.

Meer veiligheid en efficiency
“Connectiviteit en coöperatieve oplossingen zijn belangrijke bouwstenen als het gaat om het verbeteren van de veiligheid en efficiëntie van mobiliteit en logistiek. Daardoor kunnen systemen steeds meer gegevens verwerken en nieuwe slimme services en applicaties ondersteunen die het leven van mensen ten goede komen,” aldus ERTICO-ITS Europe CEO Jacob Bangsgaard.

In die uitspraak kan ook Jos van Kleef, CEO van Goudappel, een sponsor van het aankomende ITS European Congress, zich vinden. “De spannendste projecten vind je op het gebied van data en connectiviteit”, zei Van Kleef. “Real-time connectiviteitstoepassingen komen nu op de markt, waardoor het mogelijk wordt om een ​​live-beeld te krijgen van de situatie op de weg. Dit maakt op zijn beurt realtime verkeersmanagement mogelijk.”

Eén ERTICO-project dat 5G zal gebruiken ter ondersteuning van Cooperative, Connected en Automated Mobility (CCAM) is 5G-MOBIX. Dit project is officieel gelanceerd in november vorig jaar, en maakt deel uit van de tweede fase van het 5G publiek-private partnerschap van de Europese Commissie (5GPPP), een gezamenlijk initiatief van de Commissie en de Europese ICT-industrie. 5G MOBIX voert CCAM-proeven uit langs twee grensoverschrijdende corridors tussen Spanje en Portugal, een korte corridor tussen Griekenland en Turkije, en zes nationale stedelijke locaties in Frankrijk, Duitsland, Nederland en Finland.

Deze tests zullen helpen bij het definiëren van samenwerkingsmodellen om de agenda voor geautomatiseerde mobiliteit te bevorderen. Daarnaast bieden ze gelegenheid om nieuwe zakelijke kansen voor verbonden en geautomatiseerde mobiliteitsdiensten te verkennen en voorzien ze in aanbevelingen en opties voor de uitrol van CCAM-oplossingen.

Een ander project is C-MobILE, dat zich ten doel stelt om de grootschalige inzet van multimodale coöperatieve ITS (C-ITS) in acht Europese steden en regio’s te versnellen. C-Mobile maakt gebruik van hybride korte afstands- en cellulaire connectiviteit via een reeks servicebundels, die stedelijke mobiliteitsuitdagingen voor automobilisten, maar ook vrachtwagens en bussen, fietsers, voetgangers en motorrijders aanpakken.

Deze projecten resulteren in gestroomlijnde mobiliteitsoplossingen en een betere vervoerservaring voor gebruikers, met beter beheerde verkeersstromen en toegang tot een breed scala aan innovatieve vervoersdiensten: van automatische bussen en pendeldiensten tot geautomatiseerde valetdiensten voor ouderen – de mogelijkheden zijn eindeloos.

De consument centraal
Een belangrijk gemeenschappelijk element van deze projecten is hun gebruikersgerichte visie. Dit geldt bij uitstek voor het concept van mobiliteit als een dienst, ofwel MaaS. Het MaaS-concept is van nature multimodaal, maar gaat verder dan multimodaliteit en transport op de grond, waarbij verschillende mobiliteitsdiensten worden geïntegreerd in een enkele naadloze gepersonaliseerde en economische mobiliteitservaring voor gebruikers.

“MaaS stelt de passagier in staat om het heft in eigen hand te nemen, door een ​​persoonlijke en unieke reiservaring aan te bieden, die tegemoet komt aan verschillende behoeften en een inclusieve samenleving creëert. MaaS kan ook worden gezien als het antwoord van de mobiliteitssector op de oproep tot een circulaire economie. Het bouwt voort op bestaande services, infrastructuur en transportmodaliteiten, verbetert de manier waarop ze worden gecombineerd, geïntegreerd en gebruikt, waardoor inefficiënties in het systeem worden verminderd,” aldus Piia Karjalainen, coördinator van de MaaS Alliance bij ERTICO-ITS Europe.

Liad Itzhak, SVP Hoofd van HERE Mobility zei: “Om passagiers werkelijk te helpen, is het van cruciaal belang om een ​​veelzijdige en gedemocratiseerde mobiliteitsmarkt tot stand te brengen: een markt waar een verscheidenheid aan transportmogelijkheden beschikbaar is. Zonder mensen inzicht te geven in deze variëteit en beschikbaarheid, zal de economische, ecologische en de maatschappelijke vooruitgang in de transportsector beperkt blijven tot de mate waarin ze profiteren van transportmonopolies, in plaats van passagiers, steden en onze levenskwaliteit. ”

Jos van Kleef, CEO van Goudappel, merkte op dat – hoewel de technologie gelijke tred houdt met mobiliteitseisen – voor regulering en bewustwording meer aandacht nodig is. “Op dit gebied moeten overheid en industrie samenwerken, om werkbare oplossingen te vinden,” zei hij.

Precies dit is wat de MaaS-alliantie wil faciliteren, door een aantrekkelijke en technisch interoperabele omgeving voor slimme mobiliteitsoplossingen te creëren en mogelijk te maken en een forum te bieden voor het delen van best practices met betrekking tot alle aspecten van multimodale mobiliteitsdiensten.

Het veranderende gezicht van de logistiek
Niet alleen passagiersdiensten worden dankzij de technologische vooruitgang efficiënter gemaakt. Connectiviteitsoplossingen en andere geavanceerde technologieën zoals 5G, ITS-G5, IoT, end-to-end visibility netwerken, Artificial Intelligence en blockchain worden gebruikt om het gezicht van de logistieke en mobiliteitssector te veranderen.

Connectiviteit is een kernelement van het AEOLIX project van ERTICO, dat gebruik maakt van digitale technologieën om de efficiëntie te verbeteren en bij te dragen aan de digitalisering van goederenketens in Europa. Daardoor worden deze economisch, ecologisch duurzamer, betrouwbaarder en veiliger.

“Zowel MaaS als AEOLIX zijn van vitaal belang voor de mobiliteitsuitdagingen van de toekomst. De twee projecten zijn gebaseerd op het verzamelen van gegevens over mobiliteitsdiensten en op het zichtbaar maken voor providers. Deze ontwikkelingen zullen de druk op het verkeer en parkeren verminderen, doordat ze het aanbod van nog slimmere mobiliteitsoplossingen op de markt mogelijk maken. Bovendien bieden ze een schat aan gegevens die we kunnen gebruiken om de veiligheid, duurzaamheid en efficiëntie in verkeersbeheer en logistiek te verbeteren om de kwaliteit van leven te verbeteren, “zei Klaas Rozema, International Research Director, Dynniq.

Platooning – waarbij vrachtwagens met geavanceerde rij-ondersteunende systemen met elkaar communiceren en in een konvooi reizen – betekent verlagen van de kosten en verhogen van de efficiëntie in het vrachtvervoer. ENSEMBLE, an H2020-project dat ITS-G5-technologieën gebruikt, effent het pad voor de adoptie van vrachtwagen platooning met meerdere merken, om bestuurders te assisteren en de verkeersveiligheid te verbeteren. ENSEMBLE werkt ook samen met CONCORDA: een project dat bijdraagt aan de voorbereiding van Europese snelwegen voor automatisch rijden en high-density truck platooning.

Kom ook naar het 2019 ITS European Congress Brainport Eindhoven
Bovengenoemde projecten en andere geavanceerde oplossingen worden gepresenteerd tijdens het ITS European Congress in Brainport Eindhoven, dat alle professionals op het gebied van slimme mobiliteit en digitalisering van transport bij elkaar brengt.

Als u geïnteresseerd bent in de toekomst van mobiliteit, dan biedt het ITS European Congress u een uitgelezen kans om deel te nemen aan belangrijke discussies, uw kennis te delen en te leren over de nieuwste technologieën en beleidsontwikkelingen in Europa.

Een webinar over deze kwesties vindt plaats op 13 maart 2019. Voor meer informatie over het webinar en het congres, kijk op www.2019.itsineurope.com

 

(Dit artikel is geschreven door ERTICO in het kader van het ITS European Congress Brainport Eindhoven 2019.)