Op dinsdag 13 oktober organiseerde Connekt een AI Open Mic Sessie. Alle leden die zich bezighouden met artificial intelligence in de mobiliteit en logistiek kregen de kans om de microfoon te pakken en te vertellen over hun werk en ontwikkelingen om zo elkaar te inspireren. Er werd onder meer verteld over het werk van de Nederlandse AI Coalitie, over onderzoek naar autonomous algorithms en over zelfcertificering van autonome voertuigen.

De aanwezige leden ervaarden het als waardevol om ook andere partijen en gezichten te zien die zich met AI bezighouden.

Interessante ontwikkelingen gedeeld tijdens AI Open Mic Sessie