Donderdag 28 mei hield het ministerie van Infrastructuur en Milieu, samen met het NDW en RDW, een informatiebijeenkomst over de implementatie van ITS acties C en E in Nederland.

Deze en andere ITS acties komen voort uit het NL ITS-plan 2013-2017 en is een verplichting voortkomend uit de Europese ITS richtlijn (EU 2010/40). Het was het eerste officiƫle beleidsplan voor ITS in Nederland. Het NL ITS-plan is opgesteld door het ministerie van IenM in samenwerking met Connekt en met medewerking van decentrale overheden en marktpartijen.

Actie C: Gegevens en procedures voor de verlening, waar mogelijk, van minimale universele verkeersinformatie in verband met de veiligheid op de weg die kosteloos is voor de gebruikers.
Actie E: Verlening van informatiediensten voor veilige en beveiligde parkeerplaatsen voor vracht en bedrijfsvoertuigen.

Marcel Otto, van het ministerie Infrastructuur en Milieu, gaf een korte inleiding waarin hij de stand van zaken presenteerde van de ITS acties uit het beleidsplan. Daarna presenteerde Martien Adema van Rijkswaterstaat op welke wijze Rijkswaterstaat zich heeft voorbereid op de implementatie van ITS acties C.

Na een korte koffiepauze hielden Tiffany Vlemmings, NDW, en Martine van Heijnsbergen, RDW, een toelichtende presentatie over de aanstaande procedures. Het NDW heeft zich als nationaal toegangspunt voorbereid door een digitaal portaal op te richten waar aanbieders van verkeersveiligheid gerelateerde berichten zich kunnen melden en aangeven dat zij over deze data beschikken. Daarnaast wordt het mogelijk om de informatie over parkeerplaatsen voor vrachtwagens direct te downloaden. Het RDW heeft een verklaring opgesteld en gepresenteerd waarmee zij haar toezichthoudende rol wil invullen. De RDW en NDW zullen hierover nog een toelichtende brief naar de betrokken partijen sturen.

Deze informatiebijeenkomst was onderdeel van het traject waarin het ministerie Infrastructuur en Milieu de betrokken partijen wil informeren aangaande de ITS acties C en E. De verordening wordt van kracht op 1 juli 2015.