In januari 2015 is het platform Dutch Data Moves Mobility gelanceerd. Graag informeren we u verder over het platform en de eerste bijeenkomst die op 23 april 2015 gaat plaatsvinden.

Dutch Data Moves Mobility
Dutch Data Moves Mobility is een platform voor ITS en Logistiek, opgericht om kennis op het gebied van data- uitwisseling (publiek-privaat, privaat-privaat) tot stand te brengen. De ITS* ontwikkelt zich momenteel razendsnel. Er is steeds meer communicatie mogelijk tussen voertuigen onderling, maar ook met de (weg)infrastructuur. De IT-revolutie van deze eeuw is ook doorgedrongen in onze auto’s en vrachtwagens. Niet alleen in infotainment, maar ook in veiligheidsvoorzieningen als Adaptive Cruise Control en Lane Keeping Assistance die snel gemeengoed worden: het ontwikkelpad naar steeds meer zelfrijdende voertuigen.

Al die intelligente apparaten die hun locatie en snelheid kennen, vormen samen een onvoorstelbaar verfijnd sensornetwerk. Informatie-uitwisseling tussen smartphones, voertuigen onderling en de wegbeheerder leidt tot vlotte, veilige en duurzame doorstroming van het verkeer en vervoer. Een verbinding maken tussen deze ontwikkeling vanuit ITS en logistiek biedt veel kansen voor alle partijen.


Dutch Data Moves Mobility bijeenkomst**

De eerste bijeenkomst van Dutch Data Moves Mobility vindt plaats op donderdag 23 april van 10.00-12.00 uur bij Connekt. Tijdens deze bijeenkomst zal een aantal aansprekende voorbeelden zich presenteren, zoals het NLIP en partijen die de mogelijkheden van platooning onderzoeken in de logistieke sector. U kunt zich hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar Vanessa van Geffen.

NLIP
Het Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP) is een voorbeeld uit de logistieke sector waarin private en publieke kernspelers zonder commercieel belang een state-of-the-art open Nederland breed informatieplatform hebben ontwikkeld. In het NLIP gaat het om de vraag hoe verschillende partijen uit de logistieke keten een optimale uitwisseling van logistieke informatie tot stand brengen, hoe deze efficiënter en duurzamer georganiseerd kan worden en hoe de administratieve lasten worden verminderd. Uiteindeljk doel is om met de verkregen data logistieke optimalisaties te kunnen doorvoeren.

Platooning
Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) wil grootschalige testen met zelfrijdende auto’s op de Nederlandse wegen mogelijk maken. Op deze manier kan Nederland internationaal een voortrekkersrol vervullen in deze innovatie op de weg.

In de presentaties wordt met name gefocust op organisatorische vraagstukken zoals:
– De rolverdeling markt-overheid. De overheid heeft veel data, maar is het beter bepaalde data in het overheidsdomein te laten vanwege security redenen?
– Als onderdeel van overheidsbeleid worden private platformen en datadelen gestimuleerd.
– Hierbij hoort ook het vraagstuk welke procesaanpak en governance het meest geschikt zijn en welke business modellen er zijn.

———————————————————————————————————————

* Zowel langs de kant van de weg als in een voertuig, wordt in de (personen)mobiliteit veel gebruik gemaakt van moderne informatie- en communicatietechnologieën, zoals Adaptive Cruise Control en Lane Keeping Assistance. Deze technologieën worden doorgaans aangeduid met de verzamelnaam Intelligente Transport Systems (ITS).

** Dutch Data Platform is geen ICT product. Het platform is opgericht om kennis op het gebied van data uitwisseling (publiek-privaat, privaat -privaat) tot stand te brengen.