De milieuvoordelen van ITS worden grondig onderzocht tijdens het 25e ITS World Congress dat wordt georganiseerd door ERTICO en de Europese Commissie. “ITS en het milieu” is ook een onderwerp dat een speciale betekenis heeft voor Kopenhagen, dat dit jaar als gastheer voor het congres optreedt. De Deense hoofdstad streeft ernaar in 2025 de eerste CO2-neutrale hoofdstad ter wereld te worden, en heeft ITS omarmd met het doel om de mobiliteit in de stad groener, gezonder en veiliger te maken.

“We proberen voortdurend om ITS in de praktijk te brengen om groene mobiliteit te creëren. Wij vinden dat mobiliteit groener en slimmer moet worden. Het gaat niet alleen om technologie, maar ook om een betere kwaliteit van leven voor alle inwoners van Kopenhagen, en ITS-oplossingen kunnen ons daarbij ondersteunen”, stelt Ninna Hedeager Olsen, burgemeester van de Technical and Environmental Administration van Kopenhagen.

Een groene agenda

Kopenhagen voert zijn groene agenda onder andere uit door het brandstofrendement te verbeteren en de CO2-uitstoot te verlagen met de multimodale eco-bestuurdersapp en de cabine-unit voor vrachtwagens, bussen en auto’s. Het doel is om voordelen voor het milieu te behalen door bestuurders aan te moedigen hun snelheid te matigen. Zodra de technologie klaar is en wordt toegepast zullen ook testen worden uitgevoerd, en energie-efficiënt rijden komt dan beschikbaar in de helft van de ringweg van Kopenhagen, waartoe ook delen van het stadscentrum behoren. De app zal ook beschikbaar zijn om door fietsers te worden getest op een korter traject van de ringweg.

Dit is in het bijzonder welkom, omdat het gebruik van ITS om de stad vriendelijker voor fietsers te maken hoog genoteerd staat op de groene agenda van de stad. Een van de initiatieven is het testen van variabele meldingen, die traditioneel worden gebruikt voor het gemotoriseerde verkeer, om ook het fietsverkeer te stimuleren. De meldingen communiceren verkeersgegevens in realtime, en leiden fietsers naar minder drukke fietsroutes. Het project is nog niet geëvalueerd, maar tot nu toe lijken fietsers het idee positief te ontvangen.

In vijf gebieden in de stad test Kopenhagen ook intelligente straatverlichting. Deze nieuwe verlichting wordt ’s nachts voor 50% gedimd om het energieverbruik te verlagen. De lampen zijn uitgerust met slimme technologie waardoor ze weer op volle sterkte gaan branden zodra een fietser wordt waargenomen. Het systeem verlaagt actief de CO2-uitstoot en waarborgt ook de veiligheid van kwetsbare weggebruikers die ’s nachts onderweg zijn.

ERTICO – ITS Europe: Werken aan groene mobiliteitsoplossingen

Voor ERTICO, een privaat-publiek partnerschap dat de toepassing van slimme mobiliteit in Europa faciliteert, is het gebruik van ITS om milieueffecten te verminderen een hoofdprioriteit. Als onderdeel van “Vision 2030” publiceerde de organisatie in 2017 de standpuntnota “ITS for Clean Mobility”, waarin wordt aangegeven hoe ITS de CO2-uitstoot kan verlagen. ERTICO ondersteunt een aantal initiatieven op het gebied van energie-efficiënt rijden in heel Europa, en richt zich op het garanderen van de interoperabiliteit van ITS-systemen en op samenwerking met dienstverleners om regelgevingskaders te helpen definiëren om de continuïteit van dienstverlening grensoverschrijdend te waarborgen.

Jacob Bangsgaard, CEO van ERTICO merkt op dat zijn organisatie eraan werkt om het effect van transport op het milieu te verlagen met behulp van nieuwe technologie en businessmodellen. “Samen met onze partners promoten we elektro-mobiliteitsoplossingen en Mobility as a Service-programma’s. Het toepassen van coöperatieve ITS en automatisering in Kopenhagen maakt de stad efficiënter en stelt een voorbeeld voor veel andere steden in Europa”, zegt hij.

Neem ook deel aan het 25e ITS World Congress van 17-21 september in Kopenhagen

Schrijf u vandaag nog in voor het ITS World Congress, zodat u aan de discussies kunt deelnemen en te weten kunt komen wat u kunt doen om groenere steden te helpen creëren! Tijdens het congres kunt u de groene mobiliteitsoplossingen van Kopenhagen uit eerste hand ervaren dankzij een nieuwe MaaS-app, genaamd “MinRejseplan” die speciaal voor het congres is ontwikkeld. De app biedt alle deelnemers gratis openbaar vervoer per trein, metro, bus en veerboot. Hij geeft ook informatie over opties voor privévervoer, zoals taxi’s en het delen van fietsen.

Congresprogramma

Congressessies in het kader van “ITS en het milieu” zijn onder andere:

PL1: In onze steden een hogere kwaliteit van leven bereiken

PL3: Wat kan er nog meer op het gebied van geautomatiseerde mobiliteit?

ES01: Gezonde en leefbare steden

ES03: Essentiële aspecten voor het ontwikkelen van een slimme stad

SIS04: IOT bevordert geautomatiseerde mobiliteit en slimme steden voor een betere kwaliteit van leven

Relevante demonstraties zijn Avanti: monitoringsystemen voor fietsverkeer; Q-free: C-ITS-diensten voor fietsers; en VTT: Living Lab Bus.

Klik hier voor het volledige programma van het congres en ga voor meer informatie over het ITS World Congress 2018 naar www.itsworldcongress.com.