Iedereen is het er over eens; de mogelijkheden van big data in verkeer liggen wijd open, maar hoe staan we er nu voor en hoe komen we waar we willen zijn? In het ITS leadership exchange program van Connekt wordt er met verschillende bedrijven en instanties om beurten ‘show and tell’ sessies gehouden en onderling van gedachten gewisseld. 10 Mei was het aan Goudappel Coffeng en Dat.Mobility de beurt om een sessie te organiseren.

Nadat bij eerdere bijeenkomsten onder andere intelligente kruispunten en reisinformatie via apps zijn behandeld, waren bij de Goudappel-sessie modellen het centrale thema waar de young professionals van de gemeente Amsterdam, CGI, Capgemini, het ministerie van I&M en het NDW mee aan de slag gingen. De deelnemers werden uitgedaagd om na een presentatie van Niels van Oort over big data in het OV op de stoel van een vervoersontwikkelaar plaats te nemen en het Haagse OV-netwerk te verbeteren. Met behulp van lijnenkaartjes, intensiteitenplotjes en informatie uit View.dat, werd in groepen gezocht naar de beste set maatregelen.

Nadat de antwoorden waren ingeleverd en het ‘Captain’s Diner’ was verorberd, was het tijd voor Klaas Friso om iets te vertellen over het verrijken van verkeersmodellen met GSM-data. Het was al snel duidelijk dat de gasten niet alles zomaar aannamen en er was uitgebreide discussie over de mogelijkheden en onmogelijkheden van deze methode. Ten slotte was het aan Martie van der Vlist om de avond te sluiten met enkele praktijkvoorbeelden van ITS waar DAT.Mobility en Goudappel mee bezig zijn, bijvoorbeeld hoe je met zo min mogelijk hinder een concert van de Toppers kan bijwonen. In de tussentijd waren de maatregelen voor Den Haag met behulp van het OV-lite model doorgerekend en kon de winnende groep, met een reizigersgroei in het OV-netwerk van 3%, haar prijs in ontvangst nemen.

Bijdrage van Roland Buysse.