Op 11 december vorig jaar lanceerde Connecting Mobility het ITS overzicht Nederland met het dashboard.

Het ITS overzicht biedt inzicht en overzicht in projecten, diensten en faciliteiten op het gebied van ITS in Nederland. Het dashboard biedt inzicht in de status van het huidige ITS veld vanuit verschillende invalshoeken zoals bijvoorbeeld de scope van projecten, de kennisthema’s en de technologie. Met het ITS dashboard wordt onder andere zichtbaar gemaakt hoe de ITS diensten en faciliteiten in Nederland zich verhouden tot de transitiepaden uit de Routekaart Beter Geïnformeerd op Weg. In opdracht van Connecting Mobility zal Connekt samen met haar netwerk in de komende periode het ITS overzicht verder aanvullen en de ‘witte vlekken’ gaan analyseren.