Transport is op dit moment verantwoordelijk voor bijna een kwart van de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd. Slimme mobiliteitsoplossingen zullen dan ook een sleutelrol spelen bij het verbeteren van de milieuprestaties van het vervoer. Hoe kunnen deze slimme oplossingen transportgebruikers helpen om slimmere beslissingen te nemen, waardoor de CO2-voetafdruk van de sector wordt verkleind?

Intelligente vervoerssystemen en -diensten (ITS) kunnen fungeren als bouwstenen voor schonere mobiliteit door de efficiëntie van het vervoer te verhogen, emissies te verminderen, congestie en ongevallen aan te pakken, groenere reismogelijkheden te vergemakkelijken en vracht en logistiek efficiënter te maken.

ERTICO – ITS Europe, een publiek-privaat partnerschap dat slimme mobiliteitsoplossingen ontwikkelt en inzet, wil de potentie van ITS als stimulator van schone mobiliteit vergroten. Dat doet ERTICO door de interoperabiliteit te vergroten en door een groter bewustzijn te creëren. Een duurzame, schone transportsector, gebaseerd op slimme technologieën en diensten, is nog een grote uitdaging. Deskundigen zijn echter optimistisch.

“Bij ERTICO zien we dit als een geweldige kans voor ons om een ​​betere en schonere toekomst op te bouwen. We geloven dat we de goede richting opgaan,” zei ERTICO-ITS Europe CEO Jacob Bangsgaard. “Voertuigen voor alle vervoerswijzen zijn groener en efficiënter dan ooit tevoren, en het besef van de noodzaak om gelokaliseerde luchtvervuiling ook aan te pakken omdat de klimaatdoelstellingen hoog zijn, met name op stadsniveau, groeit.”

Maatschappij in verandering
Veel ITS-applicaties zijn al geïmplementeerd en leveren voordelen op, waaronder op infrastructuur gebaseerde systemen, zoals verkeersmonitoring en -controle, en informatiesystemen voor stuursystemen langs de weg. Deze dragen bij aan soepeler en veiliger verkeersstromen in stedelijke gebieden en interlokale corridors, waardoor bestuurders beter geïnformeerd worden en ze betere beslissingen kunnen nemen.

“We leven in een tijdperk van grote maatschappelijke veranderingen. Bedrijven, overheden en kennisinstellingen werken aan innovaties die onze toekomst op een positieve manier vorm zullen geven. MaaS (Mobility as a Service) is er een van, om onze toegankelijkheid te verbeteren en tegelijkertijd onze mobiliteit te verduurzamen,” zei Nico Anten, voorzitter van Connekt, een onafhankelijk netwerk voor slimme, duurzame en inclusieve mobiliteit, host-partner van het 2019 ITS European Congress in Brainport Eindhoven. “In de toekomst verwacht ik dat onze mobiliteit veilig, comfortabel, op tijd, schoon, slim, toegankelijk, flexibel, betaalbaar en overal en voor iedereen beschikbaar is. “

Informatie en connectiviteit zijn de pijlers onder ITS, van multimodale pre-trip-informatie tot realtime informatie voor chauffeurs en passagiers in het openbaar vervoer. Navigatietoepassingen zijn steeds vaker gekoppeld aan realtime verkeersgegevens en kunnen de meest efficiënte en minst vervuilende route bieden. Enkele voorbeelden hiervan zijn ITS-toepassingen voor verbeterde kaarthulpsystemen voor bestuurders (ADASIS) en coöperatieve systemen zoals platooning en V2X (vehicle to everything).

De vervoersinfrastructuur is een ander belangrijk element als het gaat om het verminderen van de CO2-uitstoot in heel Europa. Bestaande infrastructuur moet op de meest efficiënte manier worden geëxploiteerd, met maximale connectiviteit tussen modaliteiten. MaaS voor goederen draagt ​​ook bij aan deze trend en projecten zoals CO-GISTICS, NOVELOG en AEOLIX bieden alle voordelen in termen van verminderde uitstoot.

Holistische benadering
Schonere mobiliteit en het oplossen van problemen zoals congestie bereiken we niet door ITS alleen. Elektrische voertuigen kunnen ook bijdragen aan de oplossing, als onderdeel van een uitgebalanceerde transportstrategie die efficiënter, aantrekkelijker en betaalbaar openbaar vervoer omvat. Het aanmoedigen van een omschakeling van interne verbrandingsmotoren naar elektrische auto’s is essentieel om de vervuiling te verminderen. Andrew Winder, ERTICO – ITS Europe’s eigen expert in schone mobiliteit, merkt op dat “ITS alleen geen wondermiddel is dat alle kwalen en problemen zal oplossen. Het biedt een toolbox met oplossingen en verkeersmanagementautoriteiten moeten de juiste tool kiezen voor elke specifieke realiteit. ”

De potentiële positieve impact van elektrische voertuigen wordt vergroot als we ons realiseren EV’s niet beperkt zijn tot auto’s, maar zich uitstrekken tot elektrisch en hybride openbaar vervoer, elektrische bedrijfsvoertuigen en elektrisch licht en microvoertuigen, zoals e-scooters, die steeds zichtbaarder zijn in de Europese steden. De stedelijke voordelen van EV’s zijn bijvoorbeeld te zien in het ELVITEN-project. Dit project integreert licht elektrische voertuigen in transport- en energienetwerken in zes Europese steden.

Nieuw systeem, nieuwe compententies
Tijdens het 13e ITS European Congress in Brainport-Eindhoven biedt u de gelegenheid om innovatieve koplopers op het gebied van slimme mobiliteit te ontmoeten. Transdev en VDL Groep maken deel uit van deze elitegroep van innovators en zijn partners in het congres van dit jaar.

Met de grootste vloot elektrische bussen in Europa, is Transdev een leider op het gebied van zero emission regionaal transport. “Elektrisch transport is echt iets heel anders dan het traditionele transport dat we tegenwoordig kennen. Voor een goede laadinfrastructuur, batterijbeheer, planning, tijdschema’s, onderhoud en activabeheer zijn nieuwe competenties nodig”, zei Transdev Communications Director Gjalt Rameijer.

“Onze snel veranderende maatschappij eist steeds slimmere vormen van mobiliteit die toekomstbestendig en duurzaam zijn, ontworpen voor mens, maatschappij en milieu. Tegelijkertijd moeten ze zo flexibel, efficiënt en zo persoonlijk mogelijk zijn”, vervolgt Rameijer.

Gezien de ecologische en sociale voordelen is de vraag naar e-mobiliteitsoplossingen begrijpelijkerwijs hoog. VDL Groep, een ontwikkelaar van e-mobiliteitsoplossingen voor zware voertuigen, zal dit jaar alleen al ongeveer 500 nieuwe elektrische bussen produceren en oplossingen voor e-mobiliteit worden ook toegepast op het goederenvervoer.

“Al onze nieuw geïntroduceerde elektrische voertuigen zijn uitgerust met hardware om auto’s continu verbonden te houden. Connectiviteit is de poort om nieuwe services en nieuwe inzichten in te schakelen. Het zal ons helpen onze producten te verbeteren, en ook betere reparatie- en onderhoudsdiensten en toekomstige software-updates op afstand mogelijk maken,” aldus hoofd van de communicatie Miel Timmers van VDL Groep. Hij benadrukte ook het belang van connectiviteit.

ITS European Congress
De bijdrage van ITS aan schone mobiliteit zal uitvoerig worden behandeld tijdens het komende ITS European Congress in Brainport-Eindhoven op 3-6 juni. Het onderwerp van de conferentie ‘A Breath of Fresh Air’ gaat in op hoe ITS kan worden gebruikt om de luchtkwaliteit te verbeteren en te integreren in de duurzame steden van morgen. Neem deel aan dit belangrijke gesprek: klik hier voor informatie over het aanmelden voor deelname aan het ITS European Congress.

De tweede editie in de serie ‘Toptrends’ van interactieve webinars ter ondersteuning van het congres vindt plaats op 3 april om 15:00 uur CET. In het webinar zullen toonaangevende experts uit het evenementprogramma aanwezig zijn terwijl ze de nieuwste ontwikkelingen verkennen en een voorproefje geven van wat de deelnemers in juni kunnen verwachten. Registreer hier.