“De Koning laat zich tijdens lunch in Nuremberg bijpraten over Duits-Nederlandse samenwerking in logistiek,” twitterde Walther Ploos van Amstel vanuit Duitsland. Tijdens de rondleiding die daarop volgde toonde Koningin Máxima veel belangstelling voor de duurzame ambities en innovatieve samenwerkingsverbanden van bijna 500 bedrijven binnen Lean & Green EUROPE.

max

 

Eerder die dag organiseerde de Topsector Logistiek een logistiek symposium in Nuremberg. Arthur van Dijk, voorzitter van de Buitenlandpromotie Board van de Topsector Logistiek deed de opening en Walther Ploos van Amstel van de Hogeschool Amsterdam verzorgde de key-note Creating Value of Time: Precision guided logistics.

IMG_7590 IMG_7591

Daarna werden drie thema’s uitgelicht: Lean & Green EUROPE, Transparent & Controlled Value Chains en Urban logistics , de Last Mile. Lean & Green EUROPE werd gepresenteerd door Nico Anten van Connekt samen met Lean & Green Award & Star winner CHEP vertegenwoordigd door Sebastian Krug.

De drie thema’s werden uitgebreid besproken in een paneldiscussie. Duurzaamheid wordt steeds belangrijker, Frank Sportolari van UPS gaf aan dat de investeringen die ze hebben gedaan in duurzaamheid, ook goed voor business bleken te zijn. Samenwerking en vertrouwen zijn essentieel voor duurzame logistiek.

Artur van Dijk voegde toe dat  in een wereld van steeds meer data, het van belang is om één en dezelfde taal te spreken. Alleen dan kunnen we data uitwisselen.

IMG_7564IMG_7566

Walther Ploos van Amstel gaf aan dat het gaat om onze steden beter leefbaar te maken. Als trekker van de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek zei hij dat oplossingen voor duurzame stadslogistiek ook moeten passen bij de steden en de mensen die in de steden leven. Succesvolle opossingen van stadslogistiek hebben drie zaken gemeen. Allereerst stellen ze een “happy customer” centraal, daarnaast een positieve business case en het tenslotte het integreren van de last mile in de volledige supply chain.

Het symposium was onderdeel van de driedaagse missie naar Zuid Duitsland.