Luister naar het interview op BNR.

 

Onder de noemer Samen Minder Leeg (SMiLe) hebben verladers Refresco, SCA en Unilever en transporteurs GVT, Cornelissen Transport en Zandbergen Transport het initiatief genomen voor een gezamenlijke aanpak van lege kilometers. In de pilot, waarvan de projectpartners de resultaten op 21 november bekend hebben gemaakt, is de onderlinge uitwisseling tussen transporteurs eenvoudig en praktisch gemaakt. Revolutionair is de grote bereidheid onder vervoerders om samen te werken. SMiLe is een van de pilots in het kader van het TKI-project ‘Logistieke Samenwerking to the Next Level’ van de Topsector Logistiek, dat wordt getrokken door Mainfreight/Wim Bosman, Refresco, SCA en Unilever in samenwerking met TNO, Connekt, TKI Dinalog, Synple en ICT-dienstverlener CGI. In de netwerken van de deelnemers werd onderzocht of naast gebruikelijke samenwerkingsmodellen ruimte is voor innovatieve concepten.

Achtergrond
Steeds meer bedrijven overwegen het bundelen van goederenstromen met die van andere bedrijven met het oog op een efficiëntere supply chain. Door supply chains te laten samensmelten kunnen kilometers en dus CO2 worden bespaard. Die duurzaamheidsambitie blijkt een verbindend thema te zijn, zoals ook het groeiende Lean & Green netwerk van Connekt illustreert. Toch is het niet eenvoudig om complexe samenwerking te realiseren, omdat die afhankelijk is van openheid, vertrouwen en flexibiliteit.

Resultaat: innovatieve samenwerkingsmodellen zijn mogelijk
In de pilot Samen Minder Leeg hebben de partijen samen met Synple een toegankelijk, neutraal en praktisch platform ontwikkeld voor logistiek dienstverleners. Uit het onderzoek rond deze pilot komen nieuwe samenwerkingsmodellen naar voren en mogelijke besparingen. Zo bleek dat de logistieke dienstverleners middels een eenvoudig platform, snel schaalgrootte kunnen bieden voor flexibele samenwerking en uitwisseling. Bijkomstigheid van het onderzoek was dat grote transportbedrijven direct bereid werden gevonden om deze innovatie verder te ontwikkelen en in de praktijk te brengen.

Succesfactoren SMiLe
Liane Philipsen, European Sales Director Mainfreight/Wim Bosman: “Deze aanpak werkt, ten eerste omdat de logistiek dienstverlener zelf in control is. Ook is er weinig uitwisseling van data nodig, in ieder geval geen commerciële informatie, wat voorkomt dat er prijsdruk ontstaat. Het is geen dure technische oplossing, maar direct praktisch toepasbaar. Voor verladers verandert er niets als de uitvoerende partijen anders werken; tijdige en betrouwbare belevering is gegarandeerd. Voor ons als logistiek dienstverlener biedt dit platform grote voordelen. Samenwerking zorgt voor betere binding met de klant, een hogere service, een beter rendement en een betere CO2-prestatie.”

Vervolg: Platform Logistieke Uitwisseling Consumenten Goederen (PLUC)
Met een grote groep logistieke dienstverleners wordt het platform nu verder ontwikkeld. Deze partijen zijn GVT, Cornelissen Transport, Zandbergen Transport, Kuehne + Nagel, Wim Bosman/Mainfreight, Nabuurs, Nedcargo, Snel Logistics Solutions en Portena Logistiek. Deze partijen zullen in groepen van start gaan om vervolgens een efficiënt en open samenwerkingsplatform te vormen dat openstaat voor toetreding van nieuwe logistieke dienstverleners en transporteurs. Ook zullen opdrachtgevers betrokken worden om verdere innovatie in de logistieke keten bespreekbaar en uitvoerbaar te maken. De doelstellingen zijn helder, samen willen deze dienstverleners meer vervoeren terwijl ze er minder voor moeten rijden. Dit zal leiden tot 20 miljoen minder transport kilometers per jaar in 2020, dat is maar liefst 500 keer om de wereld!

Platform Logistieke Uitwisseling Consumentengoederen zal geleid worden door Synple, een logistieke startup die succesvol samenwerkingsprojecten begeleid en opzet. Synple (Synergy+Simple) staat voor het haalbaar maken  van logistieke samenwerking. Synple is een affiliate van Connekt/Lean & Green.

bnr2