Dura Vermeer is een landelijke bouwer met een lokaal karakter.

Dura Vermeer is een familiebedrijf dat al bestaat sinds 1855. We zijn een onafhankelijke bouwonderneming die actief is in Nederland. Onze onafhankelijkheid en langjarige continuïteit vormen de basis voor onze strategie. Wij zijn actief in woningbouw, utiliteitsbouw, infrastructuur en techniek. Onze kernactiviteiten omvatten het ontwerpen, ontwikkelen en realiseren van bouw- en infrastructurele projecten, inclusief beheer en onderhoud, renovatie en transformatie.

Dura Vermeer is een landelijke bouwer met een lokaal karakter. Hierdoor kunnen wij een onderhoudsplan samenstellen voor kleine en grote overheden en particulieren. Op dit moment onderhouden wij voor o.a. Rijkswaterstaat, provincies en verschillende luchthavens de verhardingen, riolen en het groen. Een ander voorbeeld is het organiseren van de gladheidsbestrijding voor (de)centrale overheden en het verzorgen van hun areaal om zo een veilige en representatieve uitstraling te realiseren voor de weggebruikers en bewoners.​

Iedere organisatie verlangt een optimale prestatie van haar assets. Wij helpen onze klanten met het realiseren van een optimale balans tussen preventief en correctief onderhoud. Deze werkzaamheden worden bepaald aan de hand van het kwaliteitsniveau dat gewenst is bij verschillende deelobjecten. Hierna wordt met behulp van verschillende risico assessment- en onderhoudsmanagementtools een optimaal onderhoudsplan samengesteld. Dit plan is risicogestuurd en houdt rekening met de kans op falen en de kosten die daarbij horen.

Voordelen van het lidmaatschap

Eén centrale plek

Als lid van Connekt heb je toegang tot het netwerk. Een mix van kennis, creativiteit en daadkracht.

Duiden van ontwikkelingen

Connekt is in staat om behoeften en trends te identificeren en deze om te zetten in een samenwerking.

Samen staan we sterk

Connekt pakt als neutrale verbinder uitdagingen op, die één lid vaak niet alleen kan agenderen.

Een schat aan informatie

Binnen het netwerk van Connekt wordt informatie en kennis uitgewisseld waardoor nieuwe kansen en mogelijkheden ontstaan.