Mobiliteit in Amsterdam is van groot belang, maar wel op een manier die het milieu en de leefbaarheid ten goede komt.

Verkeer en Openbare Ruimte

Goede bereikbaarheid van zowel het centrum van Amsterdam als de buitenwijken is essentieel voor het sociale leven en de economie in de stad. Lopend, op de fiets, met het openbaar vervoer of met de auto. Het behoud van een fijnmazig netwerk van bus, tram en metro staat voorop. De afdeling Verkeer en Openbare Ruimte (V&OR) van gemeente Amsterdam zorgt ervoor dat bewoners en bezoekers van Amsterdam zich veilig en efficiënt kunnen verplaatsen in een bereikbare en aantrekkelijke stad. De afdeling ontwikkelt hiervoor verkeer- en vervoerbeleid en voert dit uit door het realiseren en beheren van infrastructuur. Verkeer en Openbare Ruimte heeft een centrale regiefunctie en is daarmee hét ­kenniscentrum op gebied van infrastructuur, verkeer en vervoer.

Het brede werkveld van V&OR omvat niet alleen de ontwikkeling, uitvoering en beheer van de wegen maar ook de geautomatiseerde systemen voor verkeerslichten en elektronische ­bewegwijzering om het verkeer in goede banen te leiden. Daarnaast wordt beleid ontwikkelt voor bijvoorbeeld taxi’s en fiets en is zij verantwoordelijk voor het beheer van onder andere het hoofdnet auto, de tunnels, bruggen en sluizen in de stad. Ook is Verkeer en Openbare Ruimte betrokken bij het realiseren van grote infrastructurele projecten in de stad en wordt er nauw samengewerkt met de stadsdelen

Voordelen van het lidmaatschap

Eén centrale plek

Als lid van Connekt heb je toegang tot het netwerk. Een mix van kennis, creativiteit en daadkracht.

Duiden van ontwikkelingen

Connekt is in staat om behoeften en trends te identificeren en deze om te zetten in een samenwerking.

Samen staan we sterk

Connekt pakt als neutrale verbinder uitdagingen op, die één lid vaak niet alleen kan agenderen.

Een schat aan informatie

Binnen het netwerk van Connekt wordt informatie en kennis uitgewisseld waardoor nieuwe kansen en mogelijkheden ontstaan.