Rotterdam is een stad in ontwikkeling en Stadsontwikkeling werkt daar volop aan mee.

Stadsontwikkeling bouwt aan een sterke economie en een aantrekkelijke woonstad, met hart voor Rotterdam en de mensen die er komen, wonen en werken. Stadsontwikkeling geeft samen met de partners en de andere clusters vorm aan de stad en houdt de stad in vorm. Samen werken wij aan een wereldstad met een wervend woon- en leefklimaat en met volop ruimte en kansen voor ondernemerschap. De opgaven van de stad vragen om geïntegreerde oplossingen, over de grenzen van onze eigen disciplines heen. Daarom zoeken wij altijd de verbinding. Voor stadsbestuur, deelgemeenten, collega’s en externe partijen willen wij een betrouwbare, professionele partner en deskundige adviseur zijn.

De afdeling Verkeer en Vervoer van Stadsontwikkeling houdt zich bezig met zeer uiteenlopende projecten. Verkeersdeskundigen zijn verantwoordelijk voor onder andere het beleid dat de binnenstad bereikbaar houdt, het waarborgen van de verkeersveiligheid en natuurlijk ook voor klimaatvriendelijke oplossingen zoals PR-terreinen, schone taxi’s, groene golven en fietspaden. De afdeling is het kenniscentrum van Rotterdam op het omvangrijke vakgebied van verkeer en vervoer.

Voordelen van het lidmaatschap

Eén centrale plek

Als lid van Connekt heb je toegang tot het netwerk. Een mix van kennis, creativiteit en daadkracht.

Duiden van ontwikkelingen

Connekt is in staat om behoeften en trends te identificeren en deze om te zetten in een samenwerking.

Samen staan we sterk

Connekt pakt als neutrale verbinder uitdagingen op, die één lid vaak niet alleen kan agenderen.

Een schat aan informatie

Binnen het netwerk van Connekt wordt informatie en kennis uitgewisseld waardoor nieuwe kansen en mogelijkheden ontstaan.