Tilburg: slim, gezond, veilig


Gemeente Tilburg werkt samen met de inwoners, ondernemers en andere overheden aan de ambitie om de mobiliteit in Tilburg slimmer, gezonder en veiliger te maken. Deze ambitie wordt in 2016 uitgewerkt in het Mobiliteitsplan 2040.

Tilburg is met ruim 200.000 inwoners de 6e stad van Nederland. Na de teloorgang van de textiel- en wolindustrie heeft de stad zich sterk ontwikkeld, mede in de transport- en logistieksector. We willen deze positie versterken. Een duurzame aanpak is hierbij voor ons uitgangspunt. De Lean & Green aanpak spreekt ons daarom bijzonder aan. Voor ons als gemeente is, meer nog dan de reductie van CO2 uitstoot verbeteren van de luchtkwaliteit van groot belang.

Maatregelen die we nemen hebben enerzijds betrekking op het faciliteren van duurzame bevoorrading en logistiek, anderzijds op het stimuleren van bedrijven in duurzaam werken.

In hoofdlijnen worden in Tilburg drie soorten maatregelen genomen:

  • Maatregelen ter verbetering van bevoorrading binnenstad (infrastructuur, (de)regulering, flexibilisering, samenwerking, toegang tot informatie)
  • Infrastructurele maatregelen (Dynamisch verkeersmanagement, aanleg infrastructuur)
  • Stimuleringsmaatregelen, bijvoorbeeld voor aanschaf van elektrische bestelvoertuigen.

Voordelen van het lidmaatschap

Eén centrale plek

Als lid van Connekt heb je toegang tot het netwerk. Een mix van kennis, creativiteit en daadkracht.

Duiden van ontwikkelingen

Connekt is in staat om behoeften en trends te identificeren en deze om te zetten in een samenwerking.

Samen staan we sterk

Connekt pakt als neutrale verbinder uitdagingen op, die één lid vaak niet alleen kan agenderen.

Een schat aan informatie

Binnen het netwerk van Connekt wordt informatie en kennis uitgewisseld waardoor nieuwe kansen en mogelijkheden ontstaan.