Utrecht is al enkele jaren een voorbeeldgemeente waar het de aandacht voor goederenvervoer betreft.

Het gaat hier zowel om de bevoorrading van de binnenstad, bouwlogistiek als het goederenvervoer van en naar bedrijventerreinen zoals Lage Weide, met één van de grootste binnenhavens van Nederland. Samenwerking met het bedrijfsleven vormt een essentieel onderdeel van het succes. Al het beleid en alle projecten komen tot stand in samenwerking met lokale ondernemers- en winkeliersverenigingen en met partijen als TLN, EVO, Port of Utrecht, de Kamer van Koophandel.

We slaan de handen ineen en zoeken samen naar oplossingen om het goederenvervoer in de stad efficiënter en duurzamer te maken en de Multimodaliteit te vergroten. Gestreefd wordt naar zo min mogelijk omrijbewegingen, filevorming of te lange verblijfstijden in de stad en zo min mogelijk overlast en irritatie bij chauffeurs, bewoners en winkelend publiek. Alleen een gezamenlijke inspanning levert meer op dan de som der delen. Een goede bereikbaarheid en een betere luchtkwaliteit, energiebesparing en een leefbare stad, daar gaat het ons om.

Voordelen van het lidmaatschap

Eén centrale plek

Als lid van Connekt heb je toegang tot het netwerk. Een mix van kennis, creativiteit en daadkracht.

Duiden van ontwikkelingen

Connekt is in staat om behoeften en trends te identificeren en deze om te zetten in een samenwerking.

Samen staan we sterk

Connekt pakt als neutrale verbinder uitdagingen op, die één lid vaak niet alleen kan agenderen.

Een schat aan informatie

Binnen het netwerk van Connekt wordt informatie en kennis uitgewisseld waardoor nieuwe kansen en mogelijkheden ontstaan.