KNAC: plezier in autorijden!

De Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club (KNAC) is de oudste en, met ruim 13.500 leden, ook de grootste autoclub van Nederland en behartigt de belangen van eigenaren van zowel moderne als klassieke auto’s. Dit al sinds de oprichting van de vereniging door de eerste automobilisten in 1898.

Inmiddels 125 jaar later is het misschien nog wel veel harder nodig om de belangen van automobilisten te behartigen. Dit doet de KNAC in Nederland o.a. als lid van de Mobiliteitsalliantie en als een door de overheid erkende gesprekspartner op gebied van automobilisme. Maar ook internationaal via de Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) waarvan de KNAC een van de ‘founding members’ is en vertegenwoordigd is in de commissie historische auto’s.

De KNAC heeft niet alleen oog voor het verleden maar ook voor de toekomst en wil zich blijven inzetten voor het plezier in autorijden. We willen invloed uitoefenen op het mobiliteitsbeleid van de overheid en de uitvoering daarvan. Daarbij dient er uiteraard rekening te worden gehouden met de klimaatdoelen maar ook met de mobiliteitsbehoeften van consumenten.

Voordelen van het lidmaatschap

Eén centrale plek

Als lid van Connekt heb je toegang tot het netwerk. Een mix van kennis, creativiteit en daadkracht.

Duiden van ontwikkelingen

Connekt is in staat om behoeften en trends te identificeren en deze om te zetten in een samenwerking.

Samen staan we sterk

Connekt pakt als neutrale verbinder uitdagingen op, die één lid vaak niet alleen kan agenderen.

Een schat aan informatie

Binnen het netwerk van Connekt wordt informatie en kennis uitgewisseld waardoor nieuwe kansen en mogelijkheden ontstaan.