Nationale Databank Wegverkeersgegevens

In NDW werken vele overheden samen aan het inwinnen, opslaan en distribueren van wegverkeersgegevens. De gegevens worden ingezet voor verkeersmanagement, verkeersinformatie en verkeerskundige analyses. Doel van dit alles is een betere bereikbaarheid en verkeersdoorstroming, meer verkeersveiligheid en minder uitstoot van schadelijke stoffen. Partners binnen NDW zijn: Rijkswaterstaat, alle provincies, de metropoolregio’s en de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

Actuele verkeersgegevens (intensiteiten, snelheden, reistijden en voertuigcategorieën) uit wegkantgebonden meetsystemen zoals lussen over ruim 8200 km aan rijkswegen, provinciale wegen en doorgaande gemeentelijke wegen zijn opgenomen in de NDW-databank. Iedere minuut worden de gegevens van 24.000 meetlocaties verwerkt. Sinds vorig jaar beschikt NDW ook over actuele reistijden op basis van Floating Car Data voor ruim 50.000 km weg. Naast de actuele verkeersgegevens zijn ook filemeldingen, statusgegevens (open/dicht) van bruggen en informatie over wegwerkzaamheden in de databank opgenomen. Van de gegevens wordt een historie opgebouwd die gebruikt worden voor verkeerskundige analyses.

NDW-gegevens komen ter beschikking van de weggebruikers via app’s, navigatiesystemen, verkeersinformatiebulletins en websites die NDW als bron gebruiken. Ook de verkeerscentrales van de wegbeheerders zijn aangesloten op de databank.

Voor marktpartijen die de data ‘gemanaged’ willen afnemen heeft NDW overeenkomsten. Daarnaast zijn de data ook als open data beschikbaar.

Voordelen van het lidmaatschap

Eén centrale plek

Als lid van Connekt heb je toegang tot het netwerk. Een mix van kennis, creativiteit en daadkracht.

Duiden van ontwikkelingen

Connekt is in staat om behoeften en trends te identificeren en deze om te zetten in een samenwerking.

Samen staan we sterk

Connekt pakt als neutrale verbinder uitdagingen op, die één lid vaak niet alleen kan agenderen.

Een schat aan informatie

Binnen het netwerk van Connekt wordt informatie en kennis uitgewisseld waardoor nieuwe kansen en mogelijkheden ontstaan.