Het motto van OC Mobility is: ‘Samen vinden we andere wegen”

Sedert 1989 ligt de focus van Organizational Coaching (OC) op samen en duurzame innovaties en transitieprocessen in de context van de ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, economie en mobiliteit. Waar anderen zich vaak richten op onderdelen, richt OC zich op creatieve en authentieke wijze op de samenhang. In de kern zijn veel vraagstukken namelijk van vraaggerichte aard en het vergt ‘andere wegen om de verbindingen tussen de onderdelen te zien. OC is er in gespecialiseerd dergelijke ‘andere wegen’ stap voor stap te onderkennen, te verkennen en in te slaan. We krijgen steeds meer respons vanuit de markt dat ook klanten met plezier duurzaamheid en inzicht in ‘out of the box denken’ willen verbinden. Vaak werken we daarbij samen met de hoogwaardige professionals van grote organisaties als TNO, Goudappel Coffeng B.V. en de TU’s van Delft en Eindhoven.

Tot de verbeelding sprekende (samenwerkings-)projecten van Organizational Coaching zijn o.a. Spitsmijden op de weg en op het spoor, Brabant in-car en spookfiles.

Profiel: Organizational Coaching©

Organizational Coaching© BV is sinds 1989 een klein maar hoogwaardig team, dat zich als ontdekkers/pioniers richt op samen en duurzame transitieprocessen en innovaties op het raakvlak van mens, techniek en de organisatiekunde. Vanuit disciplines als geografie, bedrijfseconomie en bedrijfspsychologie, wordt vaak in samenwerking met deskundigen uit de technisch/economische disciplines, aan complexe, boeiende en vaak grensverleggende en trendsettende uitdagingen gewerkt. Organizational Coaching© BV (OC) kan inmiddels bogen op een zeer ruime ervaring en goede resultaten met een veelheid van publieke en private klanten en hun raakvlak. Het motto van OC is daarbij: “Samen vooruit”.

Voordelen van het lidmaatschap

Eén centrale plek

Als lid van Connekt heb je toegang tot het netwerk. Een mix van kennis, creativiteit en daadkracht.

Duiden van ontwikkelingen

Connekt is in staat om behoeften en trends te identificeren en deze om te zetten in een samenwerking.

Samen staan we sterk

Connekt pakt als neutrale verbinder uitdagingen op, die één lid vaak niet alleen kan agenderen.

Een schat aan informatie

Binnen het netwerk van Connekt wordt informatie en kennis uitgewisseld waardoor nieuwe kansen en mogelijkheden ontstaan.