Noord-Holland streeft naar een vlotte en veilige doorstroming.

De gebruikers van haar wegen, vaarwegen en openbaar vervoer staan centraal, door actuele reisinformatie te (laten) geven en door ze zo efficiënt mogelijk hun route te laten afleggen. De provincie weegt hierbij continu de belangen doorstroming, betrouwbaarheid en verkeersveiligheid af. Met investeringen in hoogwaardig openbaar vervoer en verkeersmanagement geven wij invulling aan deze doelstelling.

Een mooi OV-voorbeeld is R-net lijn 300, een netwerk van buslijnen rondom Schiphol met vrij liggende infrastructuur op grote delen van het traject. De frequentie is hoog en haltes worden voorzien van het DRIS-systeem, dynamische reizigersinformatie met altijd actuele wachttijden.

De provincie neemt het voortouw in het regionale netwerkmanagement, met als doel de beschikbare infrastructuur zo optimaal mogelijk te benutten. Dit heeft geresulteerd in succesvolle projecten met landelijke navolging. Voorbeelden zijn Regio Regie (afstemming wegwerkzaamheden en beschikbaar stellen informatie) en het regionaal-tactisch team (inzet van integrale maatregelen en wegbeheerder overstijgende regelscenario’s worden ingezet en beheerd. Sinds 2011 is de provinciale verkeerscentrale operationeel. Van hieruit observeert de provincie het verkeer en treft zij maatregelen, onder meer met behulp van online aansturing van de verkeersregelinstallaties. Dit alles resulteert in betrouwbare reistijdinformatie en een betere doorstroming en minder reistijdverlies.

Voordelen van het lidmaatschap

Eén centrale plek

Als lid van Connekt heb je toegang tot het netwerk. Een mix van kennis, creativiteit en daadkracht.

Duiden van ontwikkelingen

Connekt is in staat om behoeften en trends te identificeren en deze om te zetten in een samenwerking.

Samen staan we sterk

Connekt pakt als neutrale verbinder uitdagingen op, die één lid vaak niet alleen kan agenderen.

Een schat aan informatie

Binnen het netwerk van Connekt wordt informatie en kennis uitgewisseld waardoor nieuwe kansen en mogelijkheden ontstaan.