Zeeland Connect is een logistiek samenwerkingsverband tussen ondernemers, overheid en onderwijs met als doel de logistiek in Zeeland te versterken.

Dit wordt gedaan door het gezamenlijk benutten van logistieke kansen en het realiseren en ondersteunen van projecten. Zeeland Connect is het logistieke platform waar kennis en ervaring gedeeld wordt. Het doel is de logistiek in Zeeland te versterken en excellent logistiek ondernemersklimaat, onderwijs en onderzoek te stimuleren.

Per project wordt beoordeeld voor wie het project of onderzoek van belang is, welke partners deelnemen en hoe het project gefinancierd wordt. Zeeland Connect fungeert als schakel tussen vraag en aanbod, maar ook als initiator voor het opzetten van een breed scala aan projecten.

Zeeland Connect werkt in opdracht van bedrijven en overheden en stelt zich als doel kansen op logistiek gebied maximaal te benutten door alle betrokken partijen nauw samen te laten werken. Per project wordt gekeken voor wie het project of onderzoek van belang is, welke partners deelnemen en hoe het project gefinancierd wordt.

Voordelen van het lidmaatschap

Eén centrale plek

Als lid van Connekt heb je toegang tot het netwerk. Een mix van kennis, creativiteit en daadkracht.

Duiden van ontwikkelingen

Connekt is in staat om behoeften en trends te identificeren en deze om te zetten in een samenwerking.

Samen staan we sterk

Connekt pakt als neutrale verbinder uitdagingen op, die één lid vaak niet alleen kan agenderen.

Een schat aan informatie

Binnen het netwerk van Connekt wordt informatie en kennis uitgewisseld waardoor nieuwe kansen en mogelijkheden ontstaan.