Sinds het klimaatakkoord is verduurzaming voor bedrijven veel minder vrijblijvend geworden. Bedrijven pakken deze uitdaging op in samenwerking met de Topsector Logistiek. Tijdens de Factor 6 conferentie vandaag bij Connekt in Delft maakten ruim 100 bedrijven uit de netwerken van Topsector Logistiek, Connekt en Lean & Green concrete plannen voor de urgente opgave voor de logistiek, namelijk een factor 6 productiviteitsverbetering. Conclusie: technologische oplossingen alleen zijn niet genoeg. Er is meer nodig. Voorbeelden hiervan kwamen in alle sessies terug, en zeker ook in de ervaringen van de zes Lean & Green Winners die voorafgaand aan het congres hun Lean & Green Star en 2e Star in ontvangst namen voor realisatie van concrete duurzaamheidsdoelstellingen, zoals 20% CO2 reductie in vijf jaar tijd.

paul-ridderhof-16nov16-1408
Opening Factor 6 conferentie door Nico Anten, managing director Connekt. Foto: Paul Ridderhof

Bedrijven aan de slag met duurzame logistiek
Van fietskoeriers tot Albert Heijn, van vervoerders tot de bloemenveiling: uit alle facetten van de logistiek was er op 16 november 2016 bij Connekt in Delft aandacht voor de opgave van het klimaatakkoord uit Parijs. Voor logistieke bedrijven is de aanpassing aan klimaatverandering een grote opgave, die veel tijd en inzet zal kosten. De naam van de conferentie geeft aan hoe urgent die opgave is: als de logistiek binnen de ambities voor CO2-uitstoot voor 2050 blijft, moet voor elke kilo vracht die vervoerd wordt een factor 6 efficiënter worden gewerkt. Zo’n opgave is niet te realiseren met alleen technologische innovatie. Succesvolle vooruitgang vraagt ook om sociale en economische vernieuwing. Het plenaire programma met interessante keynotes adresseerde deze kwesties: het belang van goede data, de uitdaging van samenwerking en de eigen initiatieven die bedrijven kunnen inzetten.

Keynote speaker Pieter van Kooten, Manager Projects Customer Service & Logistics // Sustainability HEINEKEN Nederland Supply: “Wij verslepen bier over de hele wereld. Willen we dat blijven doen, dan moeten we dat duurzaam doen.”

Nieuwe oplossingen Factor 6
De sessies hadden een hands-on karakter. In een sessie over verpakkingen werd duidelijk dat er nog teveel lucht naar consumenten gereden wordt: inefficiënt verpakken is, zeker gezien de opkomst van e-commerce, een vervuilende activiteit. Ingewikkelder wordt het als het om voertuigtechnologie gaat: een full-size truck op waterstof is helaas nog niet op de markt verkrijgbaar. Deelnemers aan de sessie over voertuigtechniek verkenden de mogelijkheden voor zuinige technologie die nu al inzetbaar is. Over de waarde van data concludeerden de deelnemers unaniem: pas als een organisatie  helder in beeld heeft waar de verspilling zit, is die aan te pakken.

paul-ridderhof-16nov16-1269-deel
De Lean & Green Star en 2e Star Winners po 16 november 2016. Foto: Paul Ridderhof

Lean & Green Stars en 2e Stars
De Lean & Green uitreiking voorafgaand aan de conferentie illustreert dat bedrijven zich gezamenlijk inzetten voor concrete duurzaamheidsdoelstellingen, en deze ook blijven aanscherpen. Connekt feliciteerde EMMTEC Logistics, Kloosterboer, Peter Appel Transport en Pultrum Rijssen BV met hun Lean & Green Star. Zij ontvingen deze uit handen van Anita van den Ende, directeur Klimaat van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor het bereiken van hun eerste doelstelling: 20% CO2-reductie in vijf jaar tijd.

Lekkerland en Technisch Handelsbureau Rensa mochten de 2e Lean & Green Star in ontvangst nemen voor meer samenwerking, innovatie en meetbaarheid. Country Manager Henk Jan Peterse van Lekkerland onderstreepte het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen: “Duurzame logistiek is misschien een lastige opgave, maar lege vrachtwagens kunnen echt niet meer. Om dat op te lossen moet je samen zoeken naar oplossingen.” Jur Hofland, Coördinator duurzame logistiek van Technisch Handelsbureau Rensa vult aan: “Duurzaamheid is geen wedstrijd, het moet uit jezelf komen.”

Dat de Factor 6-deelnemers vaart willen maken met verduurzaming is duidelijk. Binnen de netwerken van Topsector Logistiek, Connekt en Lean & Green bundelen zij daarvoor hun krachten. De Topsector Logistiek stelt dit onderwerp dan ook weer centraal tijdens het congres ‘Futureproof Logistics’ van de Topsector Logistiek op 16 maart 2017.