Is een toplocatie met een schitterend uitzicht een goede voorspeller voor de kwaliteit en de resultaten van een bijeenkomst? Tijdens het MaaS event op 24 september 2019 in Amsterdam was dat zeker het geval.

Ruim 60 leden van het MaaSnetwerk van Connekt kwamen samen voor een interactieve bijeenkomst. Wij waren te gast bij Connektlid CMS aan de Amsterdamse Zuidas. Daardoor konden we gebruik maken van een locatie met een uniek panoramaview over de hoofdstad.

 

Herman Boersen van CMS en Nico Anten van Connekt openden de middag.

Na dit plenaire gedeelte gingen we de diepte en de inhoud in. Dit gebeurde aan de hand van drie interactieve paneldiscussie onder leiding van verschillende Connektleden die nauw betrokken zijn bij de thema’s die ter tafel lagen:

  1. Betaalmogelijkheden in MaaS
  2. GDPR en de (on)mogelijkheden in MaaS
  3. Concessies en MaaS

Aan de hand van verschillende prikkelende stellingen daagde moderator Henk Schravemade van Connekt zowel de panelleden als het publiek uit om te onderbouwen op welke manier zij MaaS werkelijkheid zien worden. Wat is er nodig? Wat houdt je tegen? En hoe kunnen we deze uitdagingen samen het hoofd bieden?

De geanimeerde discussie leverde veel waardevolle bevindingen op. Aan het einde van de middag werd besloten om deze bevindingen te vatten in een MaaSifest dat zal worden aangeboden aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Herman Boersen en Nico Anten sloten het officiële gedeelte af met mooie woorden.

Uiteraard werd het MaaS event afgesloten met een drukbezochte netwerkborrel. Hier kwamen de vele  inhoudelijke argumenten kwamen in veel gevallen nogmaals langs.

Wij kijken terug op een interessante en zinvolle middag. Er zijn veel contacten gelegd tussen verschillende partijen die rondom MaaS actief (willen) zijn. Duidelijk is, dat een vervolg dringend gewenst is. Wij komen hierop dan ook zo snel mogelijk terug.

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Tom van Dam.

 

MaaSbijeenkomst in Amsterdam op 24 september 2019 3

MaaSbijeenkomst in Amsterdam op 24 september 2019 2

MaaSbijeenkomst in Amsterdam op 24 september 2019 1