Over twee maanden vindt het ITS World Congress in Kopenhagen plaats waar natuurlijk ook ontwikkelingen op het gebied van Mobility as a Service en de MaaS Alliance te zien zijn. De MaaS Alliance is ook verbonden met de Taskforce MaaS van Connekt. Wij informeren elkaar wederzijds over MaaS ontwikkelingen. Wil je meer weten over MaaS in Nederland of in contact komen met de MaaS Alliance? Kom dan langs op het Dutch Pavillion op het ITS World Congress in Kopenhagen (E-084).

Files, hoge kosten en milieuproblematiek leiden tot steeds meer frustraties bij de particuliere autobezitter, terwijl nieuwe technologie met steeds meer aantrekkelijke alternatieven komt. Als gevolg hiervan zien we een verschuiving van individuele vervoermiddelen naar alternatieve mobiliteitsoplossingen die als dienst worden gebruikt.

De verschuiving naar ‘Mobility as a Service’ (MaaS, mobiliteit als dienst) vloeit voort uit de veranderende opvattingen bij het grote publiek. Mensen beschouwen vervoer steeds meer als iets wat ze kopen al ze het nodig hebben en als een persoonlijke mobiliteitservaring. Deze trend wordt ondersteund door nieuwe aanbieders van mobiliteitsdiensten zoals carpool- en e-hailingdiensten, programma’s voor fiets- en autodelen, en busdiensten op aanvraag.

ERTICO, een privaat-publiek partnerschap van 120 leden uit de mobiliteitssector, werkt aan de ontwikkeling van een pan-Europese MaaS-dienst om een naadloos gebruik van mobiliteit in Europa te waarborgen. Met dit doel voor ogen heeft ERTICO 45 bedrijven en organisaties in één innovatieplatform bijeengebracht om die gezamelijke en naadloze mobiliteit ook daadwerkelijk te realiseren.

De belangrijkste gedachte achter MaaS is dat openbare, particuliere en gedeelde vervoermiddelen worden gecombineerd tot multimodale, geïntegreerde en digitale mobiliteitsoplossingen voor mensen en goederen op basis van hun reisbehoeften. Dit heeft veel en verreikende voordelen. MaaS laat toe om heel eenvoudig een reis van deur tot deur te plannen en biedt daarbij ook keuzemogelijkheden. De consument kan dus reizen op de manier die het beste bij hem past. Bovendien wordt een aantal verschillende vervoermiddelen geïntegreerd, waardoor MaaS-oplossingen het aantal voertuigen op de weg kunnen verminderen en zo kunnen bijdragen tot minder files en vervuiling in de steden. Een punt van zorg dat al werd geuit is dat vervoerdiensten door derden wel eens een nadelig effect op het traditionele openbaar vervoer zouden kunnen hebben. Dit is echter een misvatting: Door de hindernissen weg te nemen die de eerste en laatste meters van deur tot halte of omgekeerd doorgaans zijn, en door op efficiëntere wijze routes te bedienen waar doorgaans meer subsidie voor het openbaar vervoer nodig is, kunnen aanvullende mobiliteitsoplossingen de dekking en aantrekkelijkheid van traditionele vervoerdiensten vergroten. MaaS kan ook de druk op netwerken verlichten door een effectiever gebruik van de bestaande infrastructuur en het creëren van schaalvoordelen.

“Wat zo mooi is aan Mobility as a Service, is dat nu de eindgebruiker, de passagier, beslist. Voor het eerst in de geschiedenis van het vervoer hoeft niet de gebruiker zijn/haar mobiliteitsgedrag aan te passen aan het aanbod, maar zijn er diensten die beantwoorden aan onze daadwerkelijke mobiliteitsbehoeften, en niet alleen aan die van een anonieme gemiddelde gebruiker. Dit wordt mogelijk gemaakt door geavanceerde technische oplossingen en innovatieve en traditionele vervoerdiensten die naast elkaar bestaan en elkaar versterken. Door verschillende vervoerdiensten te combineren kunnen we ook aantrekkelijke mobiliteitsopties bieden voor personen die bij traditionele openbaarvervoerdiensten doorgaans in de kou blijven staan. Integratie is hier het sleutelwoord”, aldus Piia Karjalainen, coördinator van de MaaS Alliance bij ERTICO – ITS Europe.

MaaS wordt mogelijk gemaakt door de diensten van aanbieders van openbaar, particulier en gedeeld vervoer samen te brengen op een gemeenschappelijk toegangspunt waar reizigers via één account hun reizen kunnen plannen en beheren, en voor alle verschillende gebruikte vervoermiddelen kunnen betalen.

MinRejseplan

Een voorbeeld daarvan is de nieuwe multimodale app MinRejseplan, een nieuwe generatie van de app die bekend is als Rejseplanen (JourneyPlanner). Met de MinRejseplan-app kunnen reizigers hun reis plannen met behulp van diverse vervoermiddelen en -wijzen, van treinen, bussen en de metro tot stadsfietsen, taxi’s, carpoolen en autodelen.

Door de uitbreiding van de huidige versie van Rejseplanen biedt MinRejseplan een betere keuze tussen de verschillende vervoermiddelen. Daarnaast worden, als volledig nieuwe functie, openbare en particuliere vervoerwijzen geïntegreerd. Op die manier wordt het voor reizigers gemakkelijker om voor groen massavervoer te kiezen.

Aandacht voor MaaS tijdens het ITS World Congress

De app zal vanaf september 2018, net voordat het ITS World Congress van start gaat, te downloaden zijn in de App Store en via Google Play. Gedurende de week van de beurs zullen de vertegenwoordigers de app uitvoerig kunnen testen. MinRejseplan is een demonstratieproject tijdens de beurs. Als de test een succes wordt en er financiering wordt gevonden, dan is de kans groot dat de Kopenhagenaars de app zelfs definitief kunnen gaan gebruiken.

MaaS is een van de hoofdthema’s tijdens het ITS World Congress van dit jaar, dat van 17 tot en met 21 september 2018 plaatsvindt in het Bella Centre in Kopenhagen. ITS is de grootste internationale beurs ter wereld voor intelligente transportsystemen (ITS) en dit jaar worden er op de beurs meer dan 4.000 vertegenwoordigers, 10.000 bezoekers en 400 exposanten van overal ter wereld verwacht.

Er zullen tijdens het ITS World Congress 2018 veel sessies rond MaaS worden gehouden. Tot de belangrijkste behoren:

  • PL02 Geïntegreerde mobiliteitsdiensten
  • ES05 MaaS: naadloze en moeiteloze mobiliteit
  • ES02 De burger op de eerste plaats bij mobiliteitsontwerp
  • SIS75 Dragon’s Den – de dienstbelofte van MaaS en de toekomst van het openbaar vervoer

Klik hier voor het volledige programma en ga voor meer informatie over het ITS World Congress 2018 naar www.itsworldcongress.com.