Mobility as a Service staat voor een transitie in mobiliteit, waarbij de consument mobiliteit inkoopt, in plaats van te investeren in transportmiddelen. Een essentiële verandering hierin is het concept van denken in service levels. Nieuwe services zullen een combinatie vormen tussen openbaar vervoer, vraag gestuurd vervoer en privé voertuigen.

Tijdens deze tweede bijeenkomst over MaaS op 19 november gaf Aernout van der Bend (Verkeersonderneming) een terugkoppeling over de eerste Mobility as a Service summit, die plaatsvond op 10 november in Helsinki. Ook werd de nieuw opgerichte Mobility as a Service Allliance toegelicht, http://maas-alliance.eu/. En er was ruimte voor de aanwezigen om hun eigen activiteiten toe te lichten, dit leidde tot een mooi elkaar aanvullend portfolio van MaaS activiteiten in Nederland: de Verkeersonderneming en RMC in de regio Rotterdam, GVB en de Mobiliteitsfabriek in de regio Amsterdam en Beamerz in de regio Eindhoven. Wilt u uw initiatief toevoegen aan de lijst? Dan kunt u contact opnemen met Marije de Vreeze.