Het doel van deze marktconsultatie is om zicht te krijgen op de mogelijkheden voor automatisering bij het opschonen van data. Kan AI hierbij helpen? En op welke manier zou dat dan in zijn werk gaan? We horen graag van u!

Binnen en buiten Nederland stimuleren overheden dat er stappen worden gezet voor het gebruik van “linked data” en federatieve architecturen. Dit met als doel efficiency in de keten te realiseren. Het is alleen gebleken dat het digitaliseringsniveau van bedrijven in de logistieke sector sterk uiteenloopt. Daarom is het nodig het algemene niveau te verhogen en de verschillen te verkleinen, zodat betere ketenbesturing ook gerealiseerd kan worden.

Lage datakwaliteit als blokkade voor innovatie

In de praktijk van ketendigitalisering blijkt dat veel bedrijven (grote en kleine) hun primaire data niet goed onderhouden hebben. Dubbelingen in contactgegevens van relaties, waarbij de naam de ene keer anders (fout) gespeld is, komt vaak voor.  

Dat gebrekkige onderhoud is een grote hinderpaal bij ketendigitalisering. Tegelijkertijd blijkt dat het opschonen van de primaire data een forse, tijdrovende en energie/geld kostende inspanning is: geen wonder dat dat opschonen vaak wordt uitgesteld tot het echt nodig is.

De vraag is: “Zijn er tools of aanpakken die het opschonen van primaire data veel sneller, makkelijker, goedkoper en minder geestdodend laat zijn dan nu het geval is? Kan automatisering (“AI”?) hier helpen?”

Het doel van deze marktconsultatie is om zicht te krijgen op de stand van ontwikkeling van de technologie, danwel het aanbod op dit gebied. En om tot een proef te komen, als er al technologie is, die daarvoor met niet al te veel inspanning geschikt te maken is.

Connekt en de Topsector Logistiek

Deze marktconsultatie wordt uitgevoerd door Stichting Connekt. Connekt is onderdeel van het Programmabureau van de Topsector Logistiek en richt zich op de ondersteuning van de stuurgroepen bij de programmering en het programmamanagement van de toepassings- en opschalingsprojecten.