Stichting Connekt voert een marktconsultatie uit voor een Programma Manager en een Enterprise Architect voor de Digitale Infrastructuur Logistiek (DIL). De verwachting is dat de marktconsultatie op korte termijn leidt tot een Europese aanbesteding. Wij horen graag uw input!

In deze eerste fase wordt met de marktconsultatie gekeken naar welke kwalificatie-eisen een Programma Manager en een Enterprise Architect voor de DIL moeten hebben. In beide posities vervullen kandidaten een sleutelrol voor langere tijd.

Reageren en input geven

Wij horen graag van u. Vindt u de vraagstelling voor de kwalificaties van Programma Manager en Enterprise Architect realistisch? Zou u van plan zijn te reageren als er een aanbesteding zou komen? Lees de hele marktconsultatie hieronder en geef uw input. Dit kan tot uiterlijk vrijdag 24 juni.

Naar de marktconsultatie

Over de DIL

De DIL is erop gericht de ontwikkeling en toepassing van de Basis Data Infrastructuur (BDI) te versnellen. In de bijlage van de aanbesteding leest u meer over wat de BDI inhoudt. In grote lijnen zijn er drie werkpakketten gedefinieerd:

  1. verdere ontwikkeling van de architectuur van de BDI;
  2. toepassen in een aantal Living Labs;
  3. verhogen adoptie en “digital readiness” bij het bedrijfsleven, met name het MKB.

De Livings Labs van de DIL zijn overigens gericht op zowel de verdere conceptontwikkeling als op toepassing in waardevolle use-cases. Het is nu al zichtbaar dat andere projecten naast de DIL het nut zien van de BDI, en op basis van de minimum afspraken hun eigen use-case ontwikkelen en testen. Dat wordt toegejuicht: hoe meer partijen praktijkervaring opdoen, des te sneller gaat de ontwikkeling en de adoptie.

Connekt een Raamovereenkomst met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Binnen deze overeenkomst worden intermediaire diensten verricht voor het beleidsproces op het gebied van mobiliteit en logistiek. Voorlopend op het kwartiermaken voor het projectbureau van de DIL heeft IenW Connekt gevraagd om een marktconsultatie te houden over twee sleutelposities in de DIL.

Naar de marktconsultatie