Stichting Connekt voert een marktconsultatie uit voor projectmanagers voor het programma Bouwlogistiek en Mobiele Werktuigen. Na dit traject hoopt Connekt een beter beeld te hebben van de beschikbare projectmanagers voor de uit te voeren klus. Wij horen graag uw input!

In deze eerste fase wordt met de marktconsultatie gekeken welke kwalificatie-eisen een projectmanager voor het programma Bouwlogistiek en Mobiele Werktuigen moet hebben. Projectmanagers zullen zich bezighouden met het opzetten van test- en ontwikkellocaties (Living Labs). Het streven is om, binnen afzienbare tijd, een beperkt aantal test- en ontwikkellocaties in Nederland te kiezen. Deze moeten er in ieder geval komen voor de onderdelen woningbouw, utiliteitsbouw en grond-, weg- en waterbouw (GWW). In de Living Labs wordt tot eind 2023 een reeks van innovaties in de praktijk getest, met het doel deze naderhand te kunnen toepassen en opschalen in het gebruik door overheid en de markt.

De feedback uit het werkveld op deze marktconsultatie, wordt gebruikt om de uitvraag vanuit Connekt zo goed mogelijk op de markt aan te laten sluiten. Het voornemen is in juli 2022 een Europese aanbesteding te starten, waarmee een aantal projectmanagers gecontracteerd wordt om deze Living Labs op te zetten en te managen.

Reageren en input geven

Wij horen graag van u. Vindt u de vraagstelling voor de kwalificaties van de Project Manager realistisch? Zou u van plan zijn te reageren op deze aanbesteding? Lees de hele marktconsultatie hieronder en geef uw input.

Reageren op de marktconsultatie.

Programma Bouwlogistiek en Mobiele Werktuigen

Het doel van het programma Bouwlogistiek en Mobiele Werktuigen is om de bouwlogistiek te verduurzamen en schoner te maken. Dit gebeurt onder andere door meer stikstof- en CO2-reductie te realiseren. Meer informatie over het programma, inclusief een roadmap voor de komende jaren, vindt u hier.

Over Connekt

Connekt voert voor het ministerie IenW het programma Bouwlogistiek en Mobiele Werktuigen vanuit de Topsector Logistiek. Meer weten over wat we als Connekt doen en op welke manier? Ga dan naar de Programma’s en Initiatieven.

Ga naar de marktconsultatie