Uber heeft geen eigen taxi’s, Airbnb heeft geen eigen hotels, Alibaba heeft geen eigen voorraad. Waarom draait het in de mobiliteitswereld dan nog steeds zoveel over het bezitten van auto’s? De consument koopt een telefoonabonnement met een bepaalde hoeveelheid data, belminuten en een gegarandeerde kwaliteit, wat als een consument ook zo mobiliteit zou kunnen inkopen? De markt is in potentie groot: de average revenue per user (ARPU) voor telecom is €30 per maand, de ARPU voor mobiliteit is misschien wel tien keer zo groot. Met die gedachte zijn een aantal partijen in Nederland aan de slag gegaan om de mobiliteitssector te transformeren.

Internationaal kent de ontwikkeling de naam Mobility as a Service (MaaS). MaaS staat voor een transitie in mobiliteit, waarbij de consument mobiliteit inkoopt, in plaats van te investeren in transportmiddelen. Een essentiële verandering hierin is het concept van denken in service levels. Nieuwe services zullen een combinatie vormen tussen het klassieke openbaar vervoer, vraag gestuurd vervoer en privé voertuigen, waarmee onderlinge grenzen vervagen en een meer integraal systeem ontstaat.

Waar begin je als je MaaS wilt uitrollen over Nederland? Een aantal Connektleden geven hun visie.

Connecting governments

De Verkeersonderneming heeft in de regio Rotterdam een mobiliteitsmarkt ontwikkeld, waar werkgevers, werknemers en individuele reizigers mobiliteitsdiensten afnemen van serviceproviders. Aernout van der Bend van de Verkeersonderneming: ”Onze mobiliteitsmarkt staat internationaal bekend als een mooi voorbeeld van de opmaat naar MaaS: we ondersteunen de ontwikkeling van nieuwe diensten, die uit eindelijk hun eigen business case in mobiliteit moeten maken. MaaS staat daarmee voor ons komend jaar op de agenda om verder uit te rollen. ”

Quinten Passchier van RMC: “Als mobiliteitsregisseur voeren wij al jaren de regie over diverse vormen van kleinschalig (openbaar)vervoer voor zowel mensen met een beperking als private partijen. Het inzetten van deze expertise voor de uitrol van MaaS als een compleet integraal systeem zien wij dan ook als een logische volgende stap richting de toekomst. Iedereen, altijd de meest toepasselijke mobiliteitsoplossing is onze visie.”

Connecting rides

Het delen van autoritten, het delen van auto’s of meerijden met iemand anders, dat kan de eerste stap zijn naar een breder MaaS concept. Maarten Neeskens van Beamrz start deze service in de omgeving Eindhoven: “We vormen een community van mensen om auto’s, ritten en fietsen te delen, dat is volgens ons connecting people. Wij zien dit als de opmaat naar MaaS, ons streven is een volledig multimodaal aanbod real-time te ontsluiten.”

Een andere weg is het uitbreiden van de mogelijkheden van traditioneel OV, door de OV-chipkaart niet alleen beschikbaar te maken voor OV, maar ook voor OV-fietsen, taxi’s en deelauto’s. Een voorbeeld hiervan is de I Travel Business Card in Amsterdam, in januari gestart door het GVB en de Mobiliteitsfabriek.

Conclusie: Connecting people

Wanneer mensen elkaar ontmoeten ontstaat er altijd wat moois, daarom zal de transitie van mobiliteit door gaan. De combinatie van economische ontwikkeling, ecologische ontwikkeling en sociale ontwikkeling, dat leidt tot duurzame ontwikkeling en dat is de kernwaarde van MaaS. Wilt u meer weten over MaaS? Kom dan naar de Connekt MaaScontainer tijdens de Innovation Expo op 14 april.

MaaS def