Vanwege de vele subsidieaanvragen voor het verplaatsen van lading van de weg naar water of spoor heeft Minister Harbers besloten om het bestaande subsidieplafond 2023 van de modalshift regeling te verdubbelen naar EUR 15 miljoen. Aanvullend wordt dit jaar een tweede Europese Aanbesteding voor barge lijndiensten gepubliceerd met als doel EUR 2,5 miljoen extra te kunnen besteden aan het vergroten van het aanbod van vervoer over het water.

De ‘Modal Shift’-regeling is opgezet om de verplaatsing van het goederenvervoer van de weg naar de binnenvaart of het spoor te versterken. Modal shift is de term voor verandering van vervoerwijze, bijvoorbeeld van vervoer over de weg naar vervoer per spoor of per schip. Met de modal shift regelingkiest het kabinet voor het stimuleren van de verplaatsing van doorgaand goederenvervoer van de weg naar de binnenvaart en het spoor. Dat doet het kabinet, met het oog op de grootschalige vervangings- en renovatieopgave van Rijkswaterstaat, om de weg te ontlasten en verkeersopstoppingop de belangrijkste doorgaansroutes voor het goederenvervoer terug te dringen en daarmee bij te dragen aan vergroening van het vrachtvervoer.

Bereikbaarheid en veiligheid

De regeling draagt bij aan het bereikbaar houden van stedenen industriehaven-complexen in de Randstad. Door het verruimen van de mogelijkheden door aanbesteding van nieuwe lijndiensten in de binnenvaart en het stimuleren van de keuze om vrachten via de binnenvaart en het spoor te vervoeren door een subsidieregeling. De druk op het wegennet neemt daardoor af en de verkeersveiligheid neemt toe. Het doel van de Modal Shift regeling is expliciet om additionele lading van de weg af te halen, niet om een verschuiving binnen de reeds bestaande stroom over water of spoor te realiseren.

Grootschalige opgave Rijkswaterstaat

Naast het ontlasten van de weg en het verminderen van verkeersopstopping, is vervoer van goederen via water en spoor in plaats van de weg ook belangrijk vanwege de grootschalige vervangings- en renovatieopgave van Rijkswaterstaat. Daardoor neemt de druk op het wegennet fors toe. Rijkswaterstaat vervangt of renoveert de komende jaren meer dan 100 bruggen, tunnels, sluizen en viaducten. Met dagelijks meer dan duizend vrachtwagens minder op de weg, neemt die druk op het wegennet af en neemt de verkeersveiligheid toe.

Over Connekt

Connekt is het programmabureau dat in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het initiatief om vervoer over spoor en binnenvaart te stimuleren uit te voeren.  

Bekijk hier de officiële bekendmaking in de Staatscourant.