De wereld van mobiliteit verandert in hoog tempo. De focus ligt, door digitalisering en groeiende vraag naar mobiliteit, in toenemende mate bij slimme en duurzame mobiliteit oplossingen. Welke rol moet de overheid hierin vervullen en welke sturing vergt dat? Jan Hendrik Sweers, programmadirecteur voor het tot stand komen van  het Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum (MITC) in de provincie Flevoland, vroeg Connekt de uitgangspositie voor smart mobility toepassingen in kaart te brengen. Dat resulteerde in een uitgebreide verkenning door Connekt van de ontwikkelingen en trends op dit gebied, zowel nationaal als internationaal. De resultaten van deze verkenning zijn inmiddels beschikbaar in de vorm van een interactief rapport. Wij spraken Jan Hendrik Sweers over het belang van krachtenbundeling en samenwerking op mobiliteitsgebied voor Nederland.

Belang MITC grensoverstijgend

Sweers: ‘Het MITC is een megaproject waarin De RDW, het Koninklijke Nederlandse Lucht en Ruimtevaartcentrum (NLR) en De Duits-Nederlands Windtunnels (DNW) samenwerken met de provincie Flevoland in de realisatie van een nieuw multimodaal test- en certificatiecentrum in Marknesse  (Flevoland). Het MITC heeft ook een campus voor vooral MBO- en HBO-studenten en een bedrijventerrein voor scale ups en MKB-bedrijven. NLR en DNW zijn al gevestigd in Marknesse en hebben nationaal en internationaal een uitstekende positie. Met de komst van de RDW, ook met een uitstekende (inter) nationale positie,  ontstaat een geheel nieuw multimodaal en zeer  geavanceerd ontwikke-l, test- en certificatiecentrum in Nederland waar bijna alle modaliteiten samen komen.
In het test- en certificatiecentrum kunnen we multimodale oplossingen testen en certificeren en wereldwijde ontwikkelingen integreren in onze eigen oplossingen. Dit geeft een boost aan ons kennisniveau op het gebied van smart mobility. Flevoland faciliteert het MITC en dat is geweldig. Maar uiteindelijk overstijgt het belang van het MITC de provincie Flevoland. Bij het MITC zijn veel partijen betrokken, het gaat om een landelijk netwerk. Zo werken we en willen we vanuit het MITC samenwerken met de andere campussen in Nederland die ook sterk zijn in het mobiliteitswerkveld. Denk bijvoorbeeld aan de automotive campus in Helmond of de greencampus in Delft.’

Smart mobility ecosysteem biedt kansen

Sweers: ‘Dat er meerdere ontwikkelcentra en campussen zijn, vind ik een goede ontwikkeling. Denk niet in termen van concurrentie. Het gaat erom, hoe je elkaar aanvult en hoe je met elkaar samenwerkt. Door samen te werken ontstaat een smart mobility ecosysteem dat alle facetten van onderzoek naar realisatie en acceptatie borgt en dat internationaal toonaangevend is. Dat biedt kansen voor Nederland. Immers, door de internationale smart mobility ontwikkelingen ontstaat er veel vraag naar ontwikkel-, test- en certificatiefaciliteiten en uiteindelijk naar geaccepteerde diensten en producten waar wij maatschappelijk baat bij hebben en waarmee ons bedrijfsleven haar marktkansen kan pakken. We kunnen internationaal, onder andere op beurzen en congressen, uitstekend laten zien waar wij als Nederland voor staan, welk breed portfolio we te bieden hebben, hoe wij slimme multimodale oplossing realiseren en welke resultaten dat biedt. Dat trekt weer kennis, activiteiten en bedrijvigheid aan. Daar heeft iedereen baat bij.’

Nederland als het Silicon Valley van smart mobility

Samenwerking loopt als een rode draad door het betoog van Sweers. ‘Samenwerking, het delen van kennis en het uitrollen van de beste oplossingen is “de” weg naar succes, daar ben ik van overtuigd. Alle smart (multimodale) mobility onderzoeks- en testfaciliteiten werken immers aan oplossingen voor dezelfde maatschappelijke uitdagingen. Als je elkaar in zo’n situatie gaat beconcurreren, vecht je met elkaar om de kruimels van de koek. Door samen te werken en in een breder perspectief te kijken, vergroot je als het ware de totale koek en ben je in staat om op Europees en wereldniveau onze producten en diensten aan te bieden. Leer van elkaar, deel je kennis, dat creëert energie. Zo kan Nederland internationaal gezien leidend zijn op het gebied van duurzame, slimme en geaccepteerde smart mobility oplossingen.

Over de keuze voor Connekt

Terug naar de inventarisatie. Waarom koos Sweers hierbij voor samenwerking met Connekt? Sweers is en was nauw betrokken bij Connekt (onder andere als bestuurslid) en kent de organisatie goed. ‘Een dergelijk onderzoek hoort mijns inziens thuis bij Connekt. Want Connekt heeft én de expertise én het netwerk én kan door haar onafhankelijkheid inzicht en overzicht bieden.’

Kennis delen over verkenning smart mobility

Nederland doet het dus heel goed op smart mobility gebied? Sweers vindt van wel maar geeft ook aan dat we alert moeten blijven. Hij ziet op het gebied van innovatie, snelheid van acceptatie en de groei van onderzoeks- en testfaciliteiten in het buitenland veel gebeuren. Hij benadrukt nogmaals dat als we onze expertise willen verzilveren, we goed moeten samenwerken en kennis willen delen. De resultaten van de verkenning die Connekt voor het MITC heeft uitgevoerd, wil hij uiteraard ook delen. ‘Ik hoop dat dit naslagwerk overheden maar ook organisaties in de marktsector overzicht, inzicht en inspiratie biedt om elkaar op te zoeken, kennis te delen en samen te innoveren en oplossingen te realiseren

Lees het rapport
Download hier het interactieve rapport ‘Smart mobility- smart, social, sustainable’.

Smart mobility rapport NL