Begin dit jaar is het tweede uitvoeringsprogramma van de Topsector Logistiek van start gegaan. Het Uitvoeringsprogramma 2021-2023 van de Topsector Logistiek is een logisch vervolg van het Uitvoeringsprogramma van 2016-2020. Net als bij het eerste uitvoeringsprogramma is Connekt onderdeel van het Programmabureau van de Topsector Logistiek.

Het Uitvoeringsprogramma is gebaseerd op de in december 2019 vastgestelde actieagenda 2020-2023. De nieuwe actieagenda is gericht op de ambitie voor 2050: een concurrerende én emissieloze logistiek in Nederland. Het nieuwe uitvoeringsprogramma legt meer nadruk op het opschalen en implementeren van bestaande technieken en innovaties op de korte termijn met een groter bereik en onderzoek naar nieuwe technologieën en innovaties op de lange termijn.

Connekt vormt samen met TKI Dinalog het Programmabureau. We richten ons hierbij op de ondersteuning van de stuurgroepen bij de programmering en het programmamanagement over de toepassings- en opschalingsprojecten. Connekt zet daartoe projectideeën uit in de markt en ziet namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat toe op rechtmatige en doelmatige besteding van middelen. Connekt organiseert de monitoring over het programma en stelt een integrale rapportage op. Verder ondersteunt Connekt, als privaat secretaris, het Topteam en daarin specifiek de voorzitter, bij zijn activiteiten.

Meer informatie lees je op de website van Topsector Logistiek.