Het doel van deze aanbesteding, getiteld ‘Programma-manager NLIP’, is om op rechtmatige wijze één Raamovereenkomst te sluiten met één contractpartij die één programma-manager levert voor het uitvoeren van diensten ten behoeve van het programma management in het kader van het programma Topsector Logistiek.

De aankondiging, de leidraad en andere stukken zijn te vinden op TenderNed onder nummer 67129.

In deze aanbestedingsprocedure staat de programma-manager ten behoeve van het programma-management van NLIP centraal. Hieronder wordt: het integraal overzien en besturen van een programma met meerdere projecten die bijdragen aan de doelstellingen verstaan. Dat betekent dat de programma-manager besluitvorming voorbereidt, het behalen van doelstellingen bewaakt, de jaarlijkse programmering van het NLIP opstelt en het programma daadwerkelijk aanstuurt.

Het Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP) wordt ontwikkeld om de logistieke sector in Nederland een voorsprong te geven in Europa. Met het NLIP wordt informatie door de hele keten op een slimme wijze aangeleverd en gedeeld. Dat maakt onze sector efficiënter en concurrerend. Het NLIP draagt bij aan een betrouwbaarder product. De voorspelbaarheid in het complexe logistiek proces wordt met het NLIP aanzienlijk vergroot.

Het doel van het NLIP is het optimaliseren van de uitwisseling van logistieke informatie om deze efficiënter en duurzamer te maken en de administratieve lasten te verminderen. Dat bevordert de concurrentiepositie van importeurs, exporteurs en logistieke spelers in Nederland en van Nederland als logistiek gidsland.

Zie voor meer informatie www.nlip.org.