De afgelopen maanden heeft het netwerk van Connekt gewerkt aan een Smart Restart voor de mobiliteit. Dit plan, met de onderwerpen Mobility Footprint Programma, Mobility as a Service versnellen en een Mobility Impact Lab, is eind mei met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gedeeld. Eind juni heeft er een overleg plaatsgevonden tussen het ministerie en een delegatie van Connekt. Dit overleg ging over de inhoud van de Smart Restart die we met het netwerk hebben opgesteld.

  • Mobility Footprint Programma. Een concreet initiatief vanuit het netwerk om de mobility footprint van bedrijven in kaart te brengen en te reduceren. Connekt wil met het netwerk een rekentool ontwikkelen, nulmethodiek samenstellen en een community ontwikkelen om concrete maatregelen te formuleren en delen.
  • Mobility as a Service versnellen. Connekt is aan het verkennen wat de mogelijkheden zijn om MaaS te versnellen.
  • Mobility Impact Lab. Hierbij ligt de nadruk op het oppakken van concrete voorbeelden om toe te werken naar het veerkrachtiger maken van ons mobiliteitssysteem.

Tijdens het gesprek tussen het ministerie en Connekt gaf I&W aan waarde te zien in ons werk. Maar I&W uitte ook de zorg een overlap met lopende initiatieven te zien en gaf aan versnippering te willen voorkomen.

Als netwerk blijven wij natuurlijk constructief bijdragen aan versnelling en verbreding van veilige, duurzame en efficiƫnte mobiliteit. Dus nu ondersteuning aan I&W op de korte termijn (smart restart na coronamaatregelen) minder op de voorgrond staat, maken we concrete plannen voor het footprint programma, MaaS en het Impact Lab voor de middellange en langere termijn.

Daarvoor organiseert Connekt op dinsdag 21 juli van 9.00 – 10.30 uur een eerste werkbespreking, waarin we zullen werken aan het formuleren van een initiatief dat laat zien waar wij voor staan als Connekt.