Ten behoeve van uw eigen administratie ontvangt u een kopie van het document en een transactiebon op het e-mailadres waarmee u heeft ondertekend.

Heeft u een vraag over het document? Neem dan gerust contact op met ondertekenen@connekt.nl onder vermelding van het referentienummer en/of uw contactpersoon. U kunt ook telefonisch contact opnemen met telefoonnummer 015-2516565.

________________________________________________________________________________________


For your own administration, you will receive a copy of the document and a transaction receipt at the email address you signed with.

Do you have a question about the document? Please do not hesitate to contact us at: ondertekenen@connekt.nl, stating the reference number and / or your contact person. You can also contact us by phone at 015-2516565.