Nieuwe businesskansen door open data in de logistieke sector

World Port Hackaton en Stadsdistributie zijn de winnaars van de Open Data Wedstrijd die op donderdag 5 november is georganiseerd tijdens de Open Data Estafette Smart Logistics & Ports bij Connekt in Delft. Lidewijde Ongering, Secretaris-Generaal van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, reikte de prijzen uit. De prijzen gingen naar partijen die de best toepasbare en opschaalbare Open Data initiatieven hebben ontwikkeld, met een duidelijke business case en toegevoegde waarde in de logistieke markt.

World Port Hackaton
World Port Hackaton verzamelt en ontsluit stromingsgegevens, schippers kunnen op basis daarvan hun ideale vertrektijd bepalen – met de stroom mee vaar je efficiënter. Juryvoorzitter Michiel Jak (directeur Smart Port 2.0) prees dit initiatief omdat het kan leiden tot minder brandstofverbruik en dus minder CO2 uitstoot en ook minder kosten. Bovendien is het volgens de jury opschaalbaar, omdat ook andere data kunnen worden toegevoegd zoals sluis- en brugtijden.

Stadsdistributie
Dit initiatief selecteert 20.000 adressen waar pakketjes kunnen worden bezorgd. Bewoners van deze adressen zorgen voor de verdere verspreiding van de pakketjes. Het aantal adressen waar moet worden bezorgd daalt daarmee van 7 ½ miljoen naar 20.000 adressen. De jury vond vooral het aspect van de deeleconomie in dit initiatief een positief punt. Wel moet het gebruik van open data meer in dit initiatief worden geïntegreerd bijvoorbeeld voor het bepalen van de 20.000 adressen.

Achtergrond
Nederland wil voorop lopen met innovatie. We hebben een lange traditie in logistiek en zijn wereldspeler met havenactiviteiten. Op welke manier kunnen we steden zo efficiënt en duurzaam mogelijk bevoorraden? Hoe kan creatief gebruik van informatie de bereikbaarheid, duurzaamheid en veiligheid van havens aanzienlijk verbeteren? Welke innovatieve toepassingen zijn nog onbenut in de logistiek?

Open data en proprietary (data tussen private bedrijven) zijn belangrijke grondstoffen. Toegang tot (realtime) open datasets dragen bij aan efficiënte logistiek en vermindering van CO2. Bovendien bieden ze ondernemers nieuwe businesskansen. Gedurende de Open Data Estafette stond de vraag centraal hoe Open Data gebruikt kunnen worden om de logistieke sector en havens slimmer te maken en zo maatschappelijke problemen op te lossen.

Programma
Het programma bestond onder andere uit keynotes van Paul Suijkerbuijk (open data aanjager van BZK) en van Michiel Jak (directeur Smart Port 2.0). Ook stonden er showcases, workshops en visies op het programma; onder andere de showcase Smart Data Factory van TNO, een workshop open geodata voor transport van Geonovum en een presentatie van Erwin Folmer van het Kadaster over het snel beschikbaar maken van open geodata door gemeentes en andere overheden.

Organisatie
De Open Data Estafette Smart Logistics & Ports werd georganiseerd door het doorbraakproject Open Data en de ministeries Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met Connekt en ECP.

Bekijk het videoverslag van de Open Data estafette, welke door ECP is gemaakt, en de foto’s hieronder.

https://vimeo.com/145365670

J90A1894 J90A1895 J90A1897 J90A1898 J90A1902 J90A1905 J90A1907 J90A1909 J90A1913 J90A1917 J90A1941 J90A1944 J90A1946 J90A1949 J90A1950 J90A1955 J90A1961 J90A1970 J90A1974 J90A1978 J90A1984 J90A1994 J90A1995 J90A2000 J90A2002 J90A2004 J90A2012 J90A2018 J90A2022 J90A2024 J90A2027 J90A2030 J90A2031 J90A2036 J90A2044 J90A2047 J90A2074 J90A2088 J90A2090 J90A2111 J90A2115 J90A2120 J90A2123 J90A2125 J90A2135 J90A2145 J90A2165 J90A2167 J90A2168