Veel mensen hebben er dagelijks mee te maken: vrachtwagens en bestelbusjes die stilstaan in smalle stadsstraten om winkels te bevoorraden. Kan dat slimmer en schoner? Voor de ontwikkeling van nieuwe oplossingen moet je eerst kennis hebben van de huidige situatie. Daarom lieten Connekt en de Topsector Logistiek door de Hogeschool van Amsterdam, EVO en LeanCargo Consultancy een onderzoek uitvoeren naar de bevoorrading van de Oude Pijp, in samenwerking met de gemeente Amsterdam en Stadsdeel Zuid. Connekt/Topsector en HvA publiceren vandaag verrassende resultaten, die ook voor andere steden interessant zijn.

Resultaten onderzoek
Bij ondernemers in de Oude Pijp, leveranciers, afvalinzamelaars en logistiek dienstverleners verzamelden de onderzoekers data over de frequentie van leveringen en de kenmerken van het transport, zoals voertuigtype en tijdstip.

Dit valt op:
Belevering gaat de hele dag door, maar dan vooral met kleine vrachtwagens of bestelbussen (< 3500 kg);
Zware vrachtwagens zorgen voor slechts 16% van de vervoersbewegingen;
Bestelwagens zijn goed voor 78% van de vervoersbewegingen (NB: ook schoonmaak- en onderhoudsbedrijven zijn hier meegeteld, dit deel vraagt om een andere benadering omdat vervoer van goederen voor hen secundair is).
Een stop wordt niet altijd alleen gemaakt om te laden en te lossen, maar ook om goederen in het magazijn te plaatsen, uit te pakken, instructie te geven (service). Daarom willen leveranciers het transport ook vaak zelf doen.
Met name horeca ontvangt veel leveringen per week, gemiddeld meer dan 16. Maar ook bij bedrijven en winkels zijn er uitschieters van rond de 40 leveringen per week. De spreiding is groot.

Toekomstige ontwikkelingen
Door de komst van Rode Loper en de Noord-Zuidlijn en demografische veranderingen wordt de wijk de komende jaren steeds drukker. Ook in andere steden neemt de druk op de binnenstad toe; dit vraagt om een efficiƫnter gebruik van de openbare ruimte, waaronder het slimmer en schoner organiseren van de bevoorrading. Elementen die in dit licht verder onderzocht worden, zijn slimmere inrichting van laad- en losplekken, centrale afgifte van goederen en collectieve afvalinzameling. Naast de HvA zullen ook ondernemers, bewoners, leveranciers en logistiek dienstverleners door het Stadsdeel Zuid/gemeente Amsterdam actief betrokken worden in het vervolgproces. Zo ontwikkelt de Oude Pijp zich tot een heus Living Lab, waar bedrijven, overheden, onderzoekers en gebruikers samenwerken aan een leefbaar Amsterdam. De resultaten zullen ook gebruikt worden in het project LEVV-LOGIC, dat 1 september 2016 begonnen is.