De stad staat voor een grote uitdaging: hoe vinden en houden we een sociaal aangenaam en economisch gezond evenwicht op een plek waar steeds meer mensen willen wonen, werken en recreëren?

Verstedelijking leidt tot steeds meer drukte in een beperkte hoeveelheid ruimte. Mensen willen niet alleen een hoog serviceniveau en mobiliteit, maar ook veiligheid, rust, ruimte en een gezond leefklimaat. De noodzaak om de uitstoot van broeikasgassen drastisch te reduceren terwijl de economie zich tegelijkertijd gezond blijft ontwikkelen vraagt om stevige acties in elke sector. Transport is daarbij een belangrijk draaipunt: toenemende vervoersbewegingen zorgen immers voor meer drukte en meer uitstoot, als we er niets aan doen.

We moeten een nieuwe vorm vinden voor stedelijke distributie, die gericht is op meer doen met minder logistieke bewegingen en minder emissies. Dat kunnen we doen door het transport anders te organiseren, de regelgeving aan te passen, nieuwe technologie toe te passen, slim aan te besteden en duurzaam in te kopen.

Een toekomstbestendige strategie ontwikkel je op basis van feitelijke informatie. Daarom lieten de Topsector Logistiek en Connekt de Outlook City Logistics ontwikkelen als instrument om de aannames over trends en ontwikkelingen systematisch te onderbouwen. Aannames die leiden tot een andere verwachting van de toekomst maken verschil – en faciliteren een zuiverder gesprek dat leidt tot meer onderling begrip. Zo geeft de Outlook City Logistics zicht op een verbeterde visie in een meer coherent geheel.

U kunt de Outlook City Logistics via deze pagina downloaden.