Op donderdag 19 november vond een bijeenkomst plaats van het Platform Marktversnelling Mobiliteitsinformatie (MMI). Tijdens deze bijeenkomst stonden vier diverse onderwerpen centraal. Michel Corveleijn van VWE trapte de bijeenkomst af met het onderzoek dat zij gedaan hebben over autobezit onder jongeren. Daarna praatte Jan Pieter Schaik van AT Osborne de aanwezigen bij over de resultaten van het project ITS Informatiediensten uit Beter Benutten. Henri Palm, DAT Mobiliy, liet zien op welke manieren voetgangersstromen tijdens grote evenementen inzichtelijk gemaakt kunnen worden en het potentieel voor betere spreiding door de stad. Tot slot nam Bas Brouwer van Andes de aanwezigen mee in de digitale mogelijkheden die wegbeheerders nu tot hun beschikking hebben om de data omtrent wegwerkzaamheden en kabels/leidingwerk door te geven. Het MMI werd afgesloten met een gezellige netwerkborrel aan de BAR van Connekt. Ook in 2016 wordt een serie van MMI’s georganiseerd. Als u ook interesse heeft in het Platform MMI dan kunt u contact opnemen met Nick Juffermans.