In Nederland is op verschillende plekken ervaring opgedaan met pre competitief publiek-privaat samenwerken in ITS-initiatieven. De lessons learned uit een selectie van initiatieven zijn in opdracht van Connecting Mobility door DITCM en Connekt verzameld en vertaald in aanbevelingen.

De lessons learned en aanbevelingen zijn gebaseerd op actuele casussen zoals de Praktijkproef Amsterdam, A58 spookfiles en CHARM. In het uitgebrachte rapport wordt ingegaan op de verschillende aspecten van samenwerking: van opstart en aansturing tot werkwijze en spelregels.