Maandag 15 oktober was Connekt het podium voor de presentatie van de beleidsagenda Smart Mobility door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ruim 120 aanwezigen hoorden van Florien van der Windt hoe het ministerie uitvoering gaat geven aan het regeerakkoord waarin wordt gesproken over een veilig, slim en duurzaam verkeers- en vervoersysteem waarvan de delen naadloos op elkaar aansluiten en elkaar versterken.

Hieraan kan Smart Mobility wegvervoer een belangrijke bijdrage leveren door te focussen op vier actielijnen:

  1. Stimuleren gebruik van bestaande producten en diensten
  2. Verantwoorde introductie van nieuwe generatie voertuigen
  3. Toekomstbestendige infrastructuur en wegbeheer
  4. Zorgvuldig benutten van data-uitwisseling en connectiviteit

Joelle van den Broek gaf inzicht in de Samenwerkingsagenda Standards & Practices. Deze agenda is op basis van een concreet gezamenlijk plan, de zojuist gepresenteerde beleidsagenda, samengesteld. Deze actieve, dynamische en inhoudelijke agenda is gefocust op het doorpakken op de geleerde lessen en vertaald in een concrete werkwijze en afspraken in relatie tot bestaande internationale standaarden.

in de middag werd met de aanwezigen aan de hand van parallelsessies over de vier actielijnen inhoudelijke vraagstukken geïdentificeerd. Het verslag van de parallelsessies zal binnenkort beschikbaar komen.