Namens de Topsector Logistiek heeft Connekt op 5 maart een Prijsvraag voor Synchromodale projecten online gezet.

In 2010 heeft het kabinet negen sectoren uitgeroepen tot topsector. Het doel van het topsectorenbeleid is om sectoren waarin Nederland uitblinkt, nog sterker te maken. Eén van deze sectoren is logistiek. Connekt ondersteunt de Topsector Logistiek in programmasecretariaat en –management.

Centraal in de huidige activiteiten bij Connekt staat de uitvoering van het zogeheten niet-onderzoeksdeel van het Jaarplan 2015. Dit Jaarplan geeft de inhoudelijke focus van het programma en tevens de KPI’s en streefwaarden. Dit vullen we nu in met concrete projecten. Deze projecten dragen allemaal bij aan de ambitie dat Nederland in 2020 een internationale toppositie heeft (1) in de afwikkeling van goederenstromen, (2) als ketenregisseur van (inter)nationale logistieke activiteiten en (3) als land met een aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat voor verladend en logistiek bedrijfsleven.

In dit kader heeft Connekt namens de Topsector Logistiek op 5 maart een Prijsvraag voor Synchromodale projecten online gezet. Met deze prijsvraag beloont de Topsector Logistiek meerdere voorstellen voor uitvoeringsprojecten die tot doel hebben synchromodale ketens in te richten en vervoersstromen ook daadwerkelijk over deze synchromodale ketens af te handelen.

Winnende project dragen bij aan de algemene doelstellingen van de Topsector Logistiek voor het jaar 2020:
– Per jaar 85 miljoen minder wegkilometers;
– 68.700 ton CO2 bespaard.

De aanbestedingsstukken staan sinds 5 maart 2015 op TenderNed. De prijsvraag staat open voor inschrijvingen tot 26 mei 2015. Partijen die geïnteresseerd zijn in hulp bij het doorrekenen van de business case van hun plan kunnen voor 14 april 2015 een voucher bij Connekt aanvragen viatslogistiek@connekt.nl.