De Eerste Nota van Inlichtingen en de presentatie van de informatiebijeenkomst van de prijsvraag Uitrol Synchromodaal Transport die de Topsector Logistiek begin maart heeft uitgeschreven, zijn beschikbaar gesteld.

Beide documenten zijn tevens te vinden op TenderNed onder nummer 62194.

Met deze prijsvraag stimuleert de Topsector Logistiek uitvoeringsprojecten die tot doel hebben synchromodale ketens in te richten en vervoersstromen ook daadwerkelijk over deze synchromodale ketens af te handelen. De leidraad en andere stukken zijn hier te vinden.

Om goed onderbouwde voorstellen te kunnen krijgen worden vouchers ter beschikking gesteld om de business cases door te rekenen. Winnende projecten kunnen een bijdrage krijgen tot maximaal € 200.000. Er wordt een even grote bijdrage verwacht van de inschrijvende partijen (in cash of uren, zie hiervoor de leidraad).

Winnende projecten dragen bij aan de algemene doelstellingen van de Topsector Logistiek voor het jaar 2020:
– Per jaar 85 miljoen minder wegkilometers;
– 68.700 ton CO2 bespaard.

Belangrijke data*:

  • 8 mei 2015, 17:00 uur
    Sluitingstermijn voor het indienen van vragen voor de Nota van Inlichtingen
  • 26 mei 2015, 17:00 uur
    Sluitingstermijn indiening inzendingen bij Connekt

* Connekt is gerechtigd tussentijds de tijdsplanning aan te passen, met uitzondering van verkorting van wettelijk vastgestelde minimumtermijnen.