‘Smart Urban Regions of the Future’ is hét kennisprogramma van de departementen van Infrastructuur en Milieu (IenM) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), NWO, Platform31 en het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA op het gebied van slimme stedelijke regio’s. SURF kwam in 2014 tot stand om kennis op te leveren voor maatschappelijke opgaven in het stedelijk gebied. Met de nieuwe 18 SURF-projecten krijgen verschillende steden en regio’s een boost met kennis, vooral op de terreinen van mobiliteit, duurzame energievoorziening en governance.

Slimmere, schonere en vitalere stedelijke regio’s: dat is waar 18 nieuwe onderzoeksconsortia met hun kennisontwikkeling aan zullen bijdragen. De nationale en internationale projecten krijgen financiering vanuit het SURF-programma. Op 16 december 2015 zijn vijf grote SURF-projecten toegekend met elk een omvang van 1,8 tot 2,5 miljoen euro inclusief de cofinanciering van deelnemende praktijkpartijen en Connekt neemt deel in het STAD-project.

‘STAD’ – Nederland met zelfrijdende voertuigen
Zelfrijdende voertuigen veranderen de manier waarop we reizen, wonen, werken en recreëren. Dit onderzoek bestudeert het effect van zelfrijdende voertuigen op vervoers- en locatiekeuzes van personen en bedrijven en op het ruimtelijk ontwerp van steden en wegen.

Consortium: TUD (prof. Bart van Arem), EUR, VU, TUE, Amsterdam Institute for Advanced Metropolitican Solutions (AMS), Hogeschool Rotterdam, Rijkswaterstaat, RDW, TNO, Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeente Amsterdam, gemeente Den Haag, gemeente Delft, provincie Zuid-Holland, provincie Gelderland, Rotterdam The Hague Airport, RET, CROW, SmartPort, SWOV, Mobycon, DTV, Connekt, TransDev, Goudppel Coffeng