Op woensdag 24 mei 2023 heeft Connekt in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de marktconsultatie ROMO² op TenderNed gepubliceerd. Deze marktconsultatie is een voorbereiding op het initiatief ROMO², dat een vervolg is op het lopende project ROMO (Road Monitor).

Wat is ROMO²?

ROMO² is een (potentieel) vervolg op ROMO (Road Monitor) waarbij er door middel van voertuigdata, diensten voor wegbeheerders worden gecreëerd die helpen bij het inzichtelijk krijgen van o.a. schades, missend straatmeubilair en onveilige situaties. Als onderdeel van deze marktconsultatie is het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op zoek naar informatie van technologieleveranciers die kant-en-klare oplossingen aanbieden en een bewezen staat van dienst hebben op het gebied van diensten voor de wegbeheerders. ROMO² wenst van meerdere dienstverleners gelijktijdig gebruik te maken en zal zich focussen op de toepasbaarheid van de geleverde dienst op de dagelijkse praktijk van de wegbeheerders.

Aanleveren van data

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hecht grote waarde aan de mening van marktpartijen en wil hen vroegtijdig en actief betrekken voordat de voorgenomen aanbesteding van start gaat. Daarom nodigen wij je uit om via deze weg de vragenlijst op TenderNed in te vullen en bij te dragen aan de vorming van het initiatief ROMO².