25e bijeenkomst van de Regiegroep Smart Mobility & ITS.

De publiek-private dialoog op het gebied van Smart Mobility beleefde op 3 juni een jubileummoment: de 25e bijeenkomst van de zogenaamde Regiegroep Smart Mobility & ITS. “De Regiegroep verzorgt een belangrijke dialoog voor afstemming en afspraken tussen publieke en private partijen. Daarbij is zij meegegroeid met de ontwikkelingen in de wereld van ITS. De toevoeging van nieuwe vertegenwoordigingen, zoals de app-developers, zijn daar een voorbeeld van”, aldus de voorzitter Chris de Vries (werkzaam als directeur verkeersmanagement bij de Provincie Noord Holland).

Met alle ontwikkelingen en mogelijkheden op het gebied Smart Mobility die de komende jaren spelen is de samenwerking tussen de overheid en marktpartijen belangrijk. De Regiegroep Smart Mobility & ITS is dé plek waar diverse onderwerpen worden besproken en zaken worden afgestemd. Dit doen de leden op basis van belangenvertegenwoordiging en varieert van het analyseren van fouten in de verkeersinformatiestroom via het TMC kanaal, tot het vaststellen van het gebruik van standaarden, zoals het nieuwe NL profiel DATEX II 2015-1. De komende periode zal de Regiegroep nadrukkelijker kijken naar de voortgang in de transitie van publieke-private samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van business modellen, nieuwe standaardisatie-afspraken, maar richt zij zich ook op de nauwe samenwerking met de overheden gebundeld in het Landelijk Vekeersmanagement Beraad. Daarnaast is er een koppeling tussen de Regiegroep en de nieuw op te richten tactische C-ITS board. DITCM zal over de tactische C-ITS board communiceren.