De bestelauto is hét werkpaard van bedrijven en zzp’ers in de Nederlandse economie. Niet zonder reden: het vervoermiddel is multifunctioneel en flexibel inzetbaar, en is in vergelijking met (kleinere) vrachtwagens en personenauto’s ook nog goedkoop in aanschaf en praktisch in gebruik. Daarnaast volstaat een B-rijbewijs om een bestelauto te mogen besturen, dit betekent dat veel Nederlanders van een bestelauto gebruik kunnen maken. Het zijn allemaal redenen waarom er in Nederland ruim 923.000 bestelauto’s zijn, dit is ongeveer 1 bestelauto per 9 werkende Nederlanders. Er is echter nog relatief weinig bekend over de inzet van bestelauto’s in Nederland in vergelijking met andere vervoersmiddelen.

Dit was voor Connekt aanleiding om aan een consortium van vijf organisaties de vraag te stellen om de stand van zaken rondom bestelauto’s in Nederland in kaart te brengen. De belangrijkste gegevens over bestelauto’s zijn openbaar en te benaderen via een aantal bronnen, zoals de RDW, CBS en de RAI. Echter, verdere gegevens zijn vaak niet openbaar vanwege privacy-gevoeligheid. Door inzichten via aanvullend onderzoek te verzamelen en te combineren met de beschikbare databronnen kan meer inzicht geboden worden over karakteristieken en gebruik van de bestelauto op dit moment.

Dit onderzoek heeft als doel om breed in kaart te brengen hoe het bestelautobestand in Nederland er uitziet, welke ontwikkelingen hier de laatste jaren in geweest zijn en hoe Nederlandse bedrijven en zzp’ers de bestelauto inzetten voor hun dagelijkse werkzaamheden. Hierbij is er specifieke aandacht voor de vraag op welke wijze verschillende typen bestelauto’s (op basis van leeftijd en grootte) worden ingezet voor verschillende activiteiten. Een belangrijk afgeleid doel van het onderzoek is het beoordelen van het waarheidsgehalte van een aantal ‘mythes’ die er in Nederland over (de inzet van) bestelauto’s bestaat.

Lees hier het rapport ‘Gebruikers en inzet van bestelauto’s in Nederland’