Nederland wil voorop lopen bij de ontwikkeling van de zelfrijdende auto. Maar om die ambitie waar te maken moet er nog wel wat gebeuren, zo concludeert de ANWB.

De ANWB heeft onderzoek laten doen naar de haalbaarheid van de Nederlandse ambities op het gebied van de zelfrijdende auto. Weliswaar is ons land in vergelijking met omringende landen een van de meest daadkrachtige op het gebied van de zelfrijdende auto, maar de geïnventariseerde projecten vinden vaak op regionale basis plaats. Om grensoverschrijdende vraagstukken op te kunnen lossen, is volgens de ANWB internationale samenwerking van belang.

Lees het ‘Rapport inventarisatie zelfrijdende auto’(PDF, Engels)