Op 18 mei kwam een deel van het Connektnetwerk bij elkaar om samen ruimte zoeken om de impact van artificial intelligence op de mobiliteit en logistiek te vergroten. Tijdens de AI Playbook werden de emoties van alle deelnemers realtime gemonitord. Opsis, een van de participerende scale-ups was in staat om deze emoties ongevraagd te monitoren. Hun algoritmes en software worden veelal ingezet voor verkeersveiligheid. Zo wordt bijvoorbeeld het knipperen van de ogen gedetecteerd bij slaperige bestuurders. Opsis legt daarbij de verantwoordelijkheid om in te grijpen op basis van hun monitoring bij de klant (veelal autofabrikanten). Maar deze software kan ook gebruikt worden bij handhaving. Monitort de software agressief, gespannen of gek gedrag bij mensen, kunnen politie of andere autoriteiten dit als aanleiding zien om in te grijpen. Uit de discussie tijdens de AI Playbook bleek dat we daar in Nederland ethisch gezien niet altijd achter staan.

Ook Humanizing Autonomy, een start-up uit het Verenigd Koninkrijk die een wereldwijde standaard voor menselijke interactie met geautomatiseerde systemen binnen het domein van stedelijke mobiliteit levert, presenteerde haar GDPR-proof oplossing. Humanizing Autonomy heeft een transparant AI-systeem ontwikkeld waarbij namen, contactgegevens of andere identificaties van weggebruikers niet worden verzameld. Alle beelden worden automatisch geanonimiseerd. Humanizing Autonomy volgt, traceert bewaart of identificeert weggebruikers dus niet.

Een aantal hoofdconclusies uit de discussie:

  • EU wet- en regelgeving loopt achter op de markt. De voorstellen van de Europese Commissie gaan nu naar het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie, die ze gaat beoordelen en behandelen. Connektleden bereiden zich graag met elkaar voor op de aankomende wet- en regelgeving. Het creĆ«ren van awareness en gesprek over de impact voor veel bedrijven die hierdoor geraakt zullen wordt belangrijk gevonden.
  • Een discussie over de impact van AI kan niet zonder de gebruiker te betrekken en met elkaar de ethische vraagstukken parallel aan de ontwikkeling van usercases te bespreken.

Connekt neemt graag het initiatief om opnieuw een aantal voorbeelden van impactvolle AI-toepassingen in het logistieke en mobiliteitsdomein te presenteren aan het netwerk.